Lankomumas

Straipsnių peržiūros
527314
  • 19.jpg
  • 44.jpg
  • 48082746_2221071784593699_6262971334511296512_n.jpg
  • 48891740_2227598970607647_7819738576622452736_n.jpg
  • 50399565_2270426896324854_1316796802124480512_n.jpg
  • 51525875_2305361519498058_7751534422947528704_n.jpg
  • 51672178_2229277323761699_2439044672505511936_o.jpg
  • 64887016_2521796064521268_2857324648335409152_n-1.jpg
  • DSC_0102.JPG

SVARBU!

Nuotolinis mokymas - 2020 m. lapkričio 9 d. iki 2020 m. lapkričio 27 d.

Vadovaujantis LRV priimtu nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio  4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo” : https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a2b5da801f4a11eb9604df942ee8e443?jfwid=2r1mjutk,

Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo  sprendimu Nr. V-2547   “ Dėl aukštojo molslo studijų , formaliojo profesinio mokymo, neformaliojo profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusių vykdymo būtinų sąlygų “  patvirtintą 2020 m. lapkričio 6d. :https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/81cebc11203f11eb9604df942ee8e443?jfwid=-kyruxc2pe

Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo  sprendimu Nr. V-2546   “ Dėl neformaliojo  vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų” patvirtintą 2020 m. lapkričio 6d. : https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6e6df320203f11eb9604df942ee8e443?jfwid=a09v25kdv

Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo  sprendimu Nr. V-2545   “ Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų”  patvirtintą 2020 m. lapkričio 6d.: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5f05b490203f11eb9604df942ee8e443?jfwid=-1n2mj8554

Pagrindinis ugdymas, pirminis profesinis ir tęstinis mokymas vyksta vadovaujantis minėtais nutarimais. Pamokos vyksta pagal tvarkaraštį nuotoliniu ar realiuoju būdu.

Visa informacija mokiniams teikiama per TAMO ir el.paštu.

Socialinė pagalba teikiama per grupių vadovus.

Psichologinę pagalbą teikia mokyklos psichologė tel. Nr: 861197050

Kilus klausimams kreiptis pas grupių vadovus.

 


 

Išsipildymo akcija 2020. Pyragų diena

Kaip ir visur, taip ir mūsų mokykloje Pyragų diena šiek tiek kitokia, bet ji yra! Nors valgysime ne kartu, bet bendrumo jausmas išlieka!

MOKINIŲ ATOSTOGOS

 

Nuo 2020-10-21 skelbiamos mokinių rudens atostogos!

 

Jurginai papuošė mokyklą

Nepaisant atšaukto „Literatūrinio – muzikinio vakaro“ mokykla paskendo įvairiaspalvių jurginų jūroje. Raudondvarietės, Zitos Kažemėkaitienės išauginti, išpuoselėti jurginų žiedai jau ne pirmą kartą puošia mūsų renginius. Stebint gėles nejučiomis užlieja malonaus jausmo banga ir tarsi nušvinta siela. Ačiū Jums gerb. Zita, kad dalinatės gėlėmis, o tuo pačiu gėrio ir grožio jausmu.