Prisijungimas

Lankomumas

Straipsnių peržiūros
520019
  • 2.png
  • 3.png
  • 5.png
  • 12.png
  • 13.png
  • 118361327_3577971738903690_8091901932071898418_n.png
  • PO_12_KLASI_6.png

Kryžiaus kelias Vilkijos žemės ūkio mokykloje

Svarbus gavėnios laikotarpio akcentas yra Kryžiaus kelias. Mokykloje jis buvo einamas 2017 m. balandžio 5 d.

 „Kryžiaus kelias yra svarbi gavėnios praktika, kuri mūsų širdis uždega troškimu pamilti Jėzaus kryžių, – sako tikybos mokytojas Virginijus Štilpa. Tik pamilę Jėzaus kryžių, savo kryžių ir savo kančią priimsime kaip išganymą. Kryžiaus negalima abejingai adoruoti. Jo negalime savo gyvenimo kelionėje priimti kaip mažai reikšmingo ženklo. Norėdami, kad kryžius mus išgelbėtų, turime jį pamilti. Kryžiaus kelio apmąstymai yra stiprus žingsnis pažinti Kristaus meilę ir Jo kančią ant kryžiaus.“ Kryžiaus kelias tai brangiausias krikščionims kelias, kuriuo nuo pasmerkimo mirčiai vietos iki Golgotos su kryžiumi ant pečių praėjo Išganytojas. Kryžiaus kelią sudaro keliolika Kančios stočių, kurias vainikuoja garbingasis Jo prisikėlimas. Jėzaus kančia nėra tik praeities įvykis. Jis byloja apie tai, kas įvyko Jeruzalėje prieš du tūkstančius metų.

Pagrindinis Kryžiaus kelio veikėjas – Kristus. Šalia Jo yra Marija, simbolizuojantį dieviškąją Malonę. Kiti veikėjai: Pilotas, Simonas Kirėnietis, Veronika, Jeruzalės moterys, kariai, Jonas ir kt. Į Jėzaus kančią įsitraukia visa kūrinija: uolos ir augalai, nusileidžiantys kartu su Kristumi. Kristaus kančioje dalyvaujame ir mes, eidami Kryžiaus kelią.

Profesijos mokytoja, metodininkė Elena Marmienė