Prisijungimas

Lankomumas

Straipsnių peržiūros
520014
  • 2.png
  • 3.png
  • 5.png
  • 12.png
  • 13.png
  • 118361327_3577971738903690_8091901932071898418_n.png
  • PO_12_KLASI_6.png

Renginys „Gyvybės stebuklas“, skirtas Pasaulinei gyvybės dienai paminėti

Juk tu sukūrei mano širdį,
numezgei mane motinos įsčiose.
Šlovinu tave,
nes esu nuostabiai padarytas.
Tavo visi darbai nuostabūs,
aš tai gerai žinau.
Mano išvaizda tau buvo žinoma,
kai buvau slapta kuriamas,
rūpestingai sudėtas žemės gelmėse;
tavo akys matė mane dar negimusį.
Į tavo knygą buvo įrašytos
visos man skirtos dienos,
kai nė viena jų dar nebuvo prasidėjusi.
Ps 139, 13-16 

2017 m. balandžio 27-ąją mūsų mokykloje vyko renginys „Gyvybės stebuklas“, skirtas Pasaulinei gyvybės dienai, švenčiamai paskutinį balandžio sekmadienį, paminėti.

Pasaulinės gyvybės dienos tikslas – paskatinti visuomenę susimąstyti apie žmogaus gyvybės slėpinį, skirti daugiau dėmesio žmogaus gyvybės prasmei ir vertei, atkreipti dėmesį į abortų, manipuliacijų su žmogaus embrionais ir eutanazijos problemas. Šv. Jonas Paulius II ragino jaunimą ir šeimas kurti meilės civilizaciją, puoselėti gyvybės kultūrą. Šeima, pasak jo, pašaukta būti „gyvybės šventove“ (Evangelium Vitae, 11).

Teologė-šeimotyrininkė Svetlana Adler-Mikulėnienė pristatė pranešimą apie gyvybės pradžią. Žiūrėdami lietuviškai įgarsintą filmą apie prenatalinę žmogaus raidą turėjome progos pamąstyti, kad kiekvieno mūsų unikalus gyvenimas prasidėjo tuo slaptingu dviejų ląstelių susijungimu. Lektorė kalbėjo apie žmogaus lytiškumo prasmę, apie skaistumą meilėje ir santuokoje, šeimos paskirtį, atvirumą gyvybei. Ji pabrėžė vaisingumo pažinimo svarbą siekiant natūraliai reguliuoti vaikų gimimus šeimoje, pristatė natūralų šeimos planavimo būdą kaip atitinkantį žmogaus prigimtį.

Žmogaus gyvybės apsauga nuo pat pradėjimo iki natūralios mirties – medicininė, etinė ir teisinė problema. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje teigiama, kad teisė į gyvybę yra pamatinė žmogaus teisė, iš kurios kyla visos kitos teisės. Visuotinė žmogaus teisių deklaracija nurodo, kad kiekvienas žmogus turi teisę į gyvybę. Medicinos mokslas išaiškino ir patvirtino, kad žmogaus vystymasis prasideda jo pradėjimo momentu, kad egzistuoja žmogaus prenatalinis gyvenimas – gyvenimas iki gimimo. Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją, žmogaus teisę į gyvybę saugo įstatymas. Vaiko teisių konvencijoje pripažįstama kiekvieno vaiko neatimama teisė gyventi.

Parengė psichologė Laima Joniūnaitė