Prisijungimas

Lankomumas

Straipsnių peržiūros
571654
 • 1.png
 • 1MG_6044.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 20210930_131844.jpg
 • 173472111_4259237424110448_3427517370392755589_n.jpg
 • 181638834_470239047522700_5589256047196235334_n.jpg
 • IMG-3652.jpg
 • IMG-3663.jpg
 • IMG-3664.jpg
 • IMG_6025.jpg
 • Paveiksllis1.png

PASIRAŠYTA ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS

2018 metų balandžio 11 d. pasirašėme ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTĮ su UAB „MANO BŪSTAS“. Projektą numatoma įgyvendinti per 18 mėnesių.

Pagrindinis Sutarties tikslas yra sumažinti ir optimizuoti Vilkijos žemės ūkio mokyklos išlaidas pastato šildymui ir elektros energijai dirbtiniam apšvietimui užtikrinant tinkamą Energijos taupymo paslaugų teikimą. Bus renovuojama mokomojo pastato išorė, keičiami langai, šiltinamos sienos, atnaujinta aktų ir sporto salės .

Sutarties pasirašymo metu. Vilkijos žemės ūkio mokyklos direktorė Dalytė Rudzevičienė ir „Mano būstas“ departamento direktorė Sigita Balionytė.

Vilkijos žemės ūkio mokykla, kurioje vykdomas formalusis  pirminis ir tęstinis profesinis mokymas, vidurinio ugdymo programos, neformalus suaugusiųjų mokymas, neformalus vaikų švietimas, pastatyta 1985 m. Jau eilę metų mokykla savo lėšomis atlieka ilgalaikio turto remonto darbus, atsinaujina mokymosi erdves, kabinetus. Tačiau kad iš esmės pagerėtų ugdymo(si), darbo sąlygos, mokyklos pastatui jau būtinas atnaujinimas.

Tai įvertinusi mokyklos bendruomenė 2015 m. užsakė mokyklos mokomojo korpuso energetinį auditą.  Atsižvelgusi į motyvuotus mokyklos teikimus, 2015 m. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai paskelbus dokumentą „Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų valstybės institucijų ir įstaigų-valstybinio administravimo subjektų naudojamų pastatų, tinkamų atnaujinimui sąrašo  2016 metams projekto derinimo“, Švietimo ir mokslo ministerija suteikė galimybę dalyvauti Energetikos ministerijos pastatų atnaujinimo programoje.

Mokykla atliko viešąjį pirkimą ir  VšĮ „Vilniaus regiono plėtros agentūra“ TŪB specialistai parengė 2016 m. investicijų projektą. Turėdami reikiamus vertinimus ir parengtus projektus teikėme paraišką UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūrai. Parengiamieji darbai, derinimai, viešieji pirkimai užtruko ilgiau nei 2 metus.

Mokykla savo geografine padėtimi įsikūrusi gana patogioje vietoje. Lengvai pasiekiama ne tik Kauno krašto, bet ir Jurbarko, Raseinių, Kėdainių, Šakių gyventojams. Atsižvelgdami į darbo rinkos, Kauno regiono poreikius, rengiame naujas mokymo programas ir planuojame patrauklių ir paklausių profesijų darbuotojų rengimą. Manome, kad programų pasiūla ir iš esmės pagerėjusios fizinės mokymo(si) aplinkos sąlygos pritrauks daugiau žmonių čia įgyti profesiją pagal pirminį ar tęstinį profesinį mokymą. Aplinka taps patrauklesnė ne tik vykdant ugdymą, bet vasaros ir atostogų metu organizuojant vaikų poilsio stovyklas. Atsiras galimybė patalpas išnaudoti kultūriniams renginiams Vilkijos krašto bendruomenei, sporto salę -treniruotėms ir varžyboms vietos vaikams, jaunimui ir gyventojams.

Vilkijos krašte yra viena didžiausių mokymo įstaigų, sėkmingai teikianti pirminį ir tęstinį ugdymą. Per mokslo metus ugdymo(si) paslaugos suteikiamos apie 800 mokinių ir suaugusiųjų.  

 Vilkijos ŽŪM informacija