Lankomumas

Straipsnių peržiūros
519194
  • 19.jpg
  • 44.jpg
  • 48082746_2221071784593699_6262971334511296512_n.jpg
  • 48891740_2227598970607647_7819738576622452736_n.jpg
  • 50399565_2270426896324854_1316796802124480512_n.jpg
  • 51525875_2305361519498058_7751534422947528704_n.jpg
  • 51672178_2229277323761699_2439044672505511936_o.jpg
  • 64887016_2521796064521268_2857324648335409152_n-1.jpg
  • DSC_0102.JPG

Primename stojantiesiems

2020 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS TERMINAI

Priėmimo etapo pavadinimas

Veiksmai

Data

 

 

III. Papildomas priėmimas

 

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms

 

 

 

 

2020 m. rugpjūčio 22 d. – rugpjūčio 26 d.

 

 

 

Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas

 

 

2020 m. rugpjūčio 22 d. – rugpjūčio 26 d.

 

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam

 

 

2020 m. rugpjūčio 27 d. – rugpjūčio 28 d.

 

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose

 

 

2020 m. rugpjūčio 31 d. – rugsėjo 1 d.,
o profesinio mokymo įstaigoms,
priimančioms daugiau nei 300 mokinių, – rugsėjo 2 d.

 

 

IV. Laisvų valstybės finansuojamų ar nefinansuojamų vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui

 

Nuoseklus prašymų ir sprendimų priėmimas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamo Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę profesinio mokymo įstaigą tvarkos aprašo nustatyta tvarka

 

 

Nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 20 d.

Mokymo sutartys pasirašomos kiekvieną šio laikotarpio pirmadienį arba artimiausią darbo dieną po oficialios šventės dienos