Prisijungimas

Lankomumas

Straipsnių peržiūros
519986
  • 2.png
  • 3.png
  • 5.png
  • 12.png
  • 13.png
  • 118361327_3577971738903690_8091901932071898418_n.png
  • PO_12_KLASI_6.png

Prie kiekvieno iš mūsų sustojo rugsėjis...

Prie mūsų mokyklos rugsėjis sustojo šventiškas, pasipuošęs jurginų žiedais, kupinas pasididžiavimo atliktais darbais, įkvėptas noru nuoširdžiam, atsakingam, atveriančiam naujas galimybes darbui. Atsinaujinusi mokykla, renovuota iškilmių salė, įgyvendinti ir vykstantys projektai rodo, kad net šalyje susiklosčiusi ypatinga situacija mūsų nesustabdė tobulėti,  žengti pirmyn, siekti pačių geriausių rezultatų, kad galėtume džiaugtis patys ir džiuginti kitus.

Dėkingi esame svečiams atvykusiems mus pasveikinti su mokslo ir žinių diena, tai Vilkijos Šv. Jurgio parapijos klebonui Linui Šipavičiui, Vilkijos miesto seniūnui Kaziui Bačėnui,  Vilkijos PSPC direktorei Dainorai Kudzinskienei. Jūsų prasmingi palinkėjimai mus įkvėpė būti dar daugiau atviriems sau ir kitiems, naujoms žinioms ir naujiems potyriams. Atliekamais kūriniais šventės metu ypatingą nuotaiką kūrė socialinių partnerių, VDU Muzikos akademijos magistrantų, Vytenio Danieliaus ir Gyčio Murausko muzikiniai viražai.

Šventė baigėsi mokyklos direktorės Dalytės Rudzevičienės padėka susirinkusiems ir linkėjimu: kad šie mokslo metai būtų sklidini tikėjimo ir pasitikėjimo, pagarbaus ir šilto bendravimo, kad mūsų mokykla būtų vieta, į kurią kaip į jaukius namus kiekvienam norėtųsi sugrįžti.

2020-09-01

Dešimtokų dėmesiui!

 

Norintys mokytis 10 klasėje, prašymus ir dokumentus gali pateikti iki rugpjūčio 31 d. mokykloje, adresu Čekiškės g. 128, Vilkija, Kauno r. (atvykti su vienu iš tėvų ar globėjų).

 

 

 

Papildomo priėmimo sutarčių pasirašymas

Primename stojantiesiems

2020 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS TERMINAI

Priėmimo etapo pavadinimas

Veiksmai

Data

 

 

III. Papildomas priėmimas

 

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms

 

 

 

 

2020 m. rugpjūčio 22 d. – rugpjūčio 26 d.

 

 

 

Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas

 

 

2020 m. rugpjūčio 22 d. – rugpjūčio 26 d.

 

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam

 

 

2020 m. rugpjūčio 27 d. – rugpjūčio 28 d.

 

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose

 

 

2020 m. rugpjūčio 31 d. – rugsėjo 1 d.,
o profesinio mokymo įstaigoms,
priimančioms daugiau nei 300 mokinių, – rugsėjo 2 d.

 

 

IV. Laisvų valstybės finansuojamų ar nefinansuojamų vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui

 

Nuoseklus prašymų ir sprendimų priėmimas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamo Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę profesinio mokymo įstaigą tvarkos aprašo nustatyta tvarka

 

 

Nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 20 d.

Mokymo sutartys pasirašomos kiekvieną šio laikotarpio pirmadienį arba artimiausią darbo dieną po oficialios šventės dienos