Lankomumas

Straipsnių peržiūros
478767

Vasario 16-osios minėjimas 2016

Kas Lietuva pasauliui ?
Žemės sauja?
Egzotiškos kalbos kvapingas skonis?
Ar etnografinė mįslė audimo vingiuos,
Nuo žvilgsnių jau išblukusi visai?
Kas tu ir tavo genijus –Čiurlionis?-
Mažiukas molio vėrinys ant kaklo.
Mergaitės naktį skaitančios poeziją,
Nors rytą žodžiai blausūs ir girdėti....
Kas Lietuva pasauliui?-
Ją kaip saulę
Užgimusį troboj radau,
Išeidamas paliksiu, vaike, tau.....  

2016 m. vasario 12 d. Vilkijos žemės ūkio mokyklos mokiniai ir mokytojai, darbuotojai susirinko į mokyklos iškilmių salę. Grojant muzikai, buvo iškilmingai įnešta Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės dovanota vėliava ir sugiedotas Lietuvos himnas.

Mokyklos direktorė Dalytė Rudzevičienė pasakė sveikinimo kalbą ir įteikė apdovanojimus mokiniams ir mokytojams. Valstybinės šventės svarbą apžvelgė lietuvių kalbos mokytoja - metodininkė Virginija Vozgirdienė.

  

Daug šiltų, gražių, poetiškų žodžių laisvės, bendrumo, Tėvynės tema išsakė neformaliojo švietimo organizatorius, tikybos mokytojas Virginijus Štilpa ir sekretorė Justina Vabuolaitė.

 Vilkijos žemės ūkio mokyklos informacija