Lankomumas

Straipsnių peržiūros
483570

12-tos klasės mokinių tėvų dėmėsiui!

2016-03-16 17 val. įvyks 12-tos KLASĖS MOKINIŲ TĖVŲ SUSIRINKIMAS

DARBOTVARKĖ:

  • Brandos egzaminų  ir įskaitų organizavimo klausimai (L. Purienė);
  • Grupių vadovų ir tėvų susirinkimai mokinių ugdymo(-si) pasiekimams, lankomumui aptarti;
  • „Patyčių prognozės Lietuvai“ medžiagos pristatymas (psichologė L. Joniūnaitė).