Lankomumas

Straipsnių peržiūros
478788

Vilkijos žemės ūkio mokyklos moksleiviai nuoširdžiai ruošiasi Kristaus Prisikėlimo šventei – Velykoms

Mokyklos moksleiviai Pelenų dienos šventimu įsijungė į Gavėnios kelionę. Joje esame kviečiami ne tik atidžiau įsiklausyti, apmąstyti Dievo Žodį, bet Jį paversti savo gyvenimu. Toje Gavėnios kelionėje galime surast įvairiausių priemonių, kaip pabudinti savo sąžinę, kaip geru žvilgsniu atsigręžti į artimą, kaip ištiesti ranką stokojančiam ar nelaimės ištiktajam.

Viena iš prasmingiausių Gavėnios kelionės priemonių yra apmąstymas mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kančios kelio. Ir tai galima padaryti einant keturiolikos stočių kryžiaus kelią. Kai kam gali atrodyti, kad šita pamaldumo praktika tinka tik pagyvenusiems ar garbaus amžiaus sulaukusiems žmonėms, kad tik jie savo praeities gyvenimo vargus ir kančias gali jungti prie didžiojo Viešpaties kančios kryžiaus. Kas taip galvoja, tas dar mažai tėra prisilietęs prie Kryžiaus paslapties. Anot apaštalo Pauliaus, „Žodis apie kryžių tiems, kurie eina į pražūtį yra kvailystė, o mums, einantiems į išganymą, jis yra Dievo galybė.“ (1Kor 1,18)

Šiais Dievo gailestingumo metais turime nuoširdžiai džiaugtis mokyklos mokinių sąmoningumu, jų įsijungimu į Gavėnios kelionę.

Kaip nuostabiai gražiai ir pamaldžiai mokyklos mokiniai šiomis Gavėnios rimties ir dvasinio susikaupimo dienomis apmąstė Kristaus kančios paslaptis. Koks nuostabiai gražus mūsų protėvių palikimas, apmąstyti Viešpaties Jėzaus Kristaus nueitą Kryžiaus kančios kelią. Tai tikroji Gavėnios kelionė, kuri veda į prasmingą kiekvieno žmogaus ateitį ir džiaugsmingą Kristaus Prisikėlimo – Velykų rytą.

Inf. parengė tikybos mokytojas Virginijus Štilpa