Mokyklos svečiai

Atsiliepdami į Popiežiaus Pranciškaus kvietimą šiais Gailestingumo jubiliejaus metais leistis į piligriminę kelionę ir žengti pro Gailestingumo duris, Kauno arkivyskupijos šeimos centro išsiskyrusiųjų žmonių sielovados grupės savanoriai 2016 m. kovo 11 – 13 d. organizavo piligriminį žygį „Už Lietuvą ir visas (išsiskyrusias ir neišsiskyrusias) šeimas“ iš Kauno į Šiluvą. Kovo 11 d. vakarą, jau visai pavargusius piligrimus pasitikome ir suteikėme nakvynę Vilkijos žemės ūkio mokykloje.

 

 

Piligrimai už tai širdingai dėkojo mokyklos direktorei Dalytei Rudzevičienei, tikybos mokytojui Virginijui Štilpai, mokyklos budinčiajam Mindaugui Stelmokaičiui ir pažadėjo už juos melstis visos kelionės metu.

Visų nuovargį tą vakarą geriausiai atspindėjo jauniausio piligrimo ištarti žodžiai: „niekada negalvojau, kad taip norėsiu į mokyklą“.

Vilkijos žemės ūkio mokyklos informacija