Lankomumas

Straipsnių peržiūros
478444

Šilinių atlaiduose

2016 m. rugsėjo 7–15 d. Šiluvoje kaip ir kasmet vyksta Švč. Mergelės Marijos Gimimo didieji atlaidai. Per Šilinių aštuondienį Marijos apsireiškimu palaiminta žemė vėl tampa naujai svetinga ir priimanti, prisipildanti Dievo garbinimo ir padėkos, kad Jis iš savo gailestingumo, per mums labai artimos Dievo Motinos globą nuolat palaiko mūsų gyvenimą. Todėl Vilkijos žemės ūkio mokyklos bendruomenė kasmet Šiluvoje apsilanko.

Šiemet išskirtinę jubiliejinių metų kontekste rugsėjo 9-ąją Ligonių, slaugytojų ir medicinos darbuotojų dieną, meldėme tikėjimo, vilties ir meilės visiems ligoniams bei jais besirūpinantiems. Šiluvos Marijai, tituluojamai Ligonių Sveikata, pavedėme ir tuos, kurie kenčia dėl įkalinančių priklausomybių, emigracijos žaizdų ar pabėgėlių vargų, dėkojome už visas malones ir savo gyvenimą – argi maža jame už ką turime padėkoti Dievui?!

Tikybos mokytojas Virginijus Štilpa