Prisijungimas

Lankomumas

Straipsnių peržiūros
618465

Informacija

2014 m. lapkričio 10 d. LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1030 akredituota Vilkijos žemės ūkio mokyklos vykdoma vidurinio ugdymo programa, bendrojo ugdymo skyrius įgavo gimnazijos skyriaus statusą.
 Įsakymas dėl vykdomos vidurinio ugdymo programos akreditacijos


 

 

 

 

INFORMACIJA DVYLIKTOKAMS

2021–2022 mokslo metų brandos egzaminų tvarkaraščiai
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/17c895c003dd11ec9f09e7df20500045

2021 m. Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.759F8EEA8302/asr

Valstybinių brandos egzaminų kriterinio vertinimo nuostatai.
https://www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/brandos-egzaminai/vertinimas/ 

 


 

INFORMACIJA DEŠIMTOKAMS

2021–202 PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (PUPP) ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.416474/asr

2021–2022 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠTIS IR VYKDYMO BŪDAI
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/00a2d59003dd11ec9f09e7df20500045 

 


 

KONSULTACIJŲ GRAFIKAS MOKYMO PRARADIMAMS LIKVIDUOTI

 10 KLASĖS  IR  SDP6, A40, ŽŪGVD2, A38 GRUPIŲ MOKINIAMS

 2021 m. ( nuo rugsėjo 13 d. – gruodžio 23 d.)

   

Dalykas

Mokytojas

Savaitės diena

Laikas

Istorija

E.Ramanciuškas

Pirmadienį

15.15 val

Informacinės technologijos

 V.Jotkienė

Antradienį

15.15 val

Lietuvių k.

R.Oržikauskienė

Trečiadienį

15.15 val

Anglų k.

V.Mielinienė

Ketvirtadienį    

15.15 val

Matematika

A.Zakžeckienė

Penktadienis

15.15 val

Dėl konsultacijų vedimo kitu metu ar nuotoliniu būdu tartis su mokytojais individualiai.

 

 

 

Vilkijos žemės ūkio mokykla skelbia priėmimą į I, II (9, 10) gimnazijos klases
nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.!

 

Reikalingi pateikti dokumentai:

  • prašymas ( forma pridedama);
  • tėvų (globėjų) sutikimas (forma pridedama);
  • gimimo liudijimo arba asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.


Į mokyklą priimti mokiniai:

  • gauna nemokamus važiavimo bilietus Kauno r. savivaldybės ribose;
  • gali gyventi mokyklos bendrabutyje;
  • pažangiems mokiniams mokama stipendija.

Užpildytas ir pasirašytas dokumentų formas skenuokite arba fotografuokite nekeisdami jų formato ir siųskite el.paštu  

Telefonas pasiteiravimui: 861599545