Lankomumas

Straipsnių peržiūros
519029

Informacija

2014 m. lapkričio 10 d. LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1030 akredituota Vilkijos žemės ūkio mokyklos vykdoma vidurinio ugdymo programa, bendrojo ugdymo skyrius įgavo gimnazijos skyriaus statusą.

 Įsakymas dėl vykdomos vidurinio ugdymo programos akreditacijos


 

 

 

10 KLASĖS MOKINIAMS:

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL 2020–2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠČIO PATVIRTINIMO

SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

12 KLASĖS MOKINIAMS:

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL 2020–2021 MOKSLO METŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIŲ PATVIRTINIMO

MOKYKLOS TECHNOLOGIJŲ MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO EIGA IR VERTINIMO TERMINAI 

Priedas

2020 – 2021 MOKSLO METŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI

I SKYRIUS

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS TVARKARAŠTIS

Įskaita

Data

1. Lietuvių kalba ir literatūra

2021 m. vasario 25 d. – 2021 m. gegužės 10 d.*

II SKYRIUS

BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS

Egzaminas

Egzamino tipas

Data

2. Technologijos

Mokyklinis

2020 m. spalio 1 d. – 2021 m. gegužės 10 d.

3. Menai

Mokyklinis

2020 m. spalio 1 d. – 2021 m. gegužės 10 d.

4. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (I dalis)

Mokyklinis

2021 m. balandžio 2 d. – 2021 m. gegužės 18 d.*

5. Brandos darbas

5.1. IV gimnazijų klasių mokiniams

5.2. III gimnazijų klasių mokiniams

Mokyklinis

 

2020 m. spalio 1 d. – 2021 m. gegužės10 d.

2021 m. sausio 30 d. – 2022 m. gegužės 10 d.

 

Egzaminas

Egzamino tipas

Data

Pradžia

PAGRINDINĖ SESIJA

6. Užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalis

Valstybinis

 2021 m. balandžio 7, 8, 9 d. (T,        K, Pt)

9 val.

7. Užsienio kalbos (rusų) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2021 m. balandžio 8, 9 d. (K, Pt)

9 val.

8. Užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2021 m. balandžio 9 d. (Pt)

9 val.

9. Muzikologija (I dalis)

Mokyklinis

2021 m. gegužės 3 d. (P)

9 val.

10. Užsienio kalbos (rusų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2021 m. gegužės 7 d. (Pt)

9 val.

11. Muzikologija (II dalis)

Mokyklinis

2021 gegužės 12 d. (T)

9 val.

12. Užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2021 m. gegužės 17 d. (P)

9 val.

13. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių)  (II, III dalys)

Mokyklinis

2021 m. gegužės 19 d. (T)

9 val.

14. Lietuvių kalba ir literatūra

Mokyklinis

Valstybinis

2021 m. gegužės 28 d. (Pt)

9 val.

15. Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2021 m. birželio  1 d. (A)

9 val.

16. Matematika

Valstybinis

2021 m. birželio 4 d. (Pt)

9 val.

17. Geografija

Valstybinis

2021 m. birželio 8 d. (A)

9 val.

18. Informacinės technologijos

Valstybinis

2021 m. birželio 10 d. (K)

9 val.

19. Istorija

Valstybinis

2021 m. birželio 14 d. (P)

9 val.

20. Biologija

Valstybinis

2021 m. birželio 16 d. (T)

9 val.

21. Chemija

Valstybinis

2021 m. birželio 18 d. (Pt)

9 val.

22. Fizika

Valstybinis

2021 m. birželio 21 d. (P)

9 val.

PAKARTOTINĖ SESIJA

 

23. Lietuvių kalba ir literatūra

 

Valstybinis

2021 m. birželio 22 d.

 

9 val.

 

24. Užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

 

Valstybinis

2021 m. birželio 22 d.

 

13 val.

 

25. Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

 

Valstybinis

 

2021 m. birželio 23 d.

 

9 val.

 

26. Biologija

 

Valstybinis

 

2021 m. birželio 23 d.

 

13 val.

 

27. Geografija

 

Valstybinis

 

2021 m. birželio 25 d.

 

9 val.

 

28. Užsienio kalbos (rusų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

 

Valstybinis

 

2021 m. birželio 25 d.

 

13 val.

 

29. Matematika

 

Valstybinis

 

2021 m. birželio 28 d.

 

9 val.

 

30. Istorija

 

Valstybinis

2021 m. birželio 28 d.

 

13 val.

31. Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2021 m. birželio 29 d.

9 val.

32. Informacinės technologijos

Valstybinis

2021 m. birželio 30 d.

9 val.

 

33. Muzikologija (I dalis)

 

Valstybinis

2021 m. birželio 30 d.

 

13 val.

 

34. Fizika

 

Valstybinis

2021 m. liepos 1 d.

 

9 val.

 

35. Chemija

 

Valstybinis

2021 m. liepos 1 d.

 

13 val.

 

36. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (II, III dalys)

 

Mokyklinis

 

2021 m. liepos 2 d.

 

9 val.

 

37. Muzikologija (II dalis)

 

Mokyklinis

 

2021 m. liepos 2 d.

 

13 val.

 

38. Lietuvių kalba ir literatūra

 

Mokyklinis

 

2021 m. liepos 8 d.

 

9 val.

 

* Įskaitos, egzamino pradžia mokyklos vadovo nustatytu laiku, išskyrus balandžio 6-9 dienomis.

______________________________________________________