Prisijungimas

Lankomumas

Straipsnių peržiūros
545566

Informacija

2014 m. lapkričio 10 d. LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1030 akredituota Vilkijos žemės ūkio mokyklos vykdoma vidurinio ugdymo programa, bendrojo ugdymo skyrius įgavo gimnazijos skyriaus statusą.

 Įsakymas dėl vykdomos vidurinio ugdymo programos akreditacijos


 

 

 

 

2020–2021 MOKSLO METŲ ĮSKAITOS, BRANDOS EGZAMINŲ, PUPP, NMPP IR KITŲ PATIKRINIMŲ TVARKARAŠTIS

10 KLASĖS BANDOMIEJI PUPP
(elektroninis nuotolinis vykdymas)

12 KLASĖS MOKINIAMS