Informacija

2014 m. lapkričio 10 d. LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1030 akredituota Vilkijos žemės ūkio mokyklos vykdoma vidurinio ugdymo programa, bendrojo ugdymo skyrius įgavo gimnazijos skyriaus statusą.

 Įsakymas dėl vykdomos vidurinio ugdymo programos akreditacijos


 

 

 

10 KLASĖS MOKINIAMS:

 

LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 31 d. įsakymas  Nr. V-480 „Dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų ir socialinės-pilietinės veiklos 2019–2020 mokslo metais“

 

 

12 KLASĖS MOKINIAMS:

Brandos egzaminų tvarkaraščių pakeitimai

2019–2020 MOKSLO METŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI

I SKYRIUS

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS TVARKARAŠTIS

Įskaita

Data

 

Lietuvių kalba ir literatūra

 

 

2020 m. vasario 25 d. – 2020 m. gegužės 22 d.*

 

 

II SKYRIUS

BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS

Egzaminas

Egzamino tipas

Data

 

Technologijos

 

 

Mokyklinis

 

 

2019 m. spalio 1 d. – 2020 m. gegužės 18 d.

 

 

Egzaminas

Egzamino tipas

Data

Pradžia

PAGRINDINĖ SESIJA

 

Lietuvių kalba ir literatūra

 

Mokyklinis, valstybinis

 

2020 m. birželio 29 d.

 

9 val.

Lietuvos respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. balandžio 10 d. įsakymas Nr. V-555  „Dėl 2019–2020 mokslo metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščių patvirtinimo“

 

Vilkijos ŽŪM egzaminų ir įskaitų tvarkaraščiai

1. Technologijų (TB) egzaminas

Grupė

Baigiamojo darbo aprašo vertinimas

Baigiamojo darbo pristatymas

 

V27

 

2020-04-16

nuotoliniu būdu

 

2020-04-22

9.00 val.

nuotoliniu būdu

 

 

A34

I pogrupis

 

2020-04-16

nuotoliniu būdu

 

2020-04-23

9.00 val.

nuotoliniu būdu

 

 

A34

II pogrupis

 

2020-04-16

nuotoliniu būdu

 

2020-04-24

9.00 val.

nuotoliniu būdu

 

Lietuvių kalbos ir literatūros įskaita

LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. V-569 dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymo 2391 „dėl brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Grupė

Įskaitos data 

 

V27

 

2020-04-27 9.00 val.

 

 

A34

I pogrupis

 

2020-04-28 9.00 val.

 

 

A34

II pogrupis

 

2020-04-29 9.00 val.