Laisvos darbo vietos

Reikalingas PRAKTINIO MOKYMO VADOVAS

Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:
organizuoja profesinio mokymo skyriaus ugdymo procesą, jį planuoja, rūpinasi mokinių saugumu, organizuoja ir prižiūri tiesiogiai pavaldaus pedagoginio personalo darbą, vykdo profesinio mokymo veiklos planavimą, organizavimą Profesinio mokymo skyriuje, derina skyriaus veiklą su kitais mokyklos struktūros padaliniais;


Praktinio mokymo vadovas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygstantį išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją;
2. mokėti dirbti kompiuteriu;
3. žinoti švietimo teikėjų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus, kitus teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktiškai;
4. gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas;
5. Pedagoginio darbo patirtis – privalumas.


Siūlomas atlyginimas:
nuo 1200 EUR
Nurodyta suma mėnesinis atlyginimas, neatskaičius mokesčių.
Darbo užmokestis priklauso nuo pedagoginio darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos.

Kreiptis tel.: 8 37 556241

el.p.: