Mokykla teikia maitinimo paslaugas mokyklos valgykloje.