Prisijungimas

Lankomumas

Straipsnių peržiūros
519971

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS
VIDINIO KOKYBĖS UŽTIKRINIMO MODELIO

DIEGIMAS PROFESINĖJE
MOKYKLOJE

Projekto kodas

VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-094

Projekto pavadinimas

Vidurinio ugdymo programos vidinio kokybės užtikrinimo modelio diegimas profesinėje mokykloje

Veiksmų programa

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

Veiksmų programos prioritetas

Mokymasis visą gyvenimą

Veiksmų programos prioriteto priemonė 

Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas

Projekto pradžia, trukmė

2010-11-24, 24 mėn.

Projekto vykdytojas

Kauno maisto pramonės mokykla

Projekto dalyviai

 • Alytaus profesinio rengimo centras
 • Kauno prekybos ir verslo mokykla
 • Kauno taikomosios dailės mokykla
 • Kauno statybininkų rengimo centras
 • Marijampolės profesinio rengimo centras
 • Šiaulių profesinio rengimo centras
 • Utenos regioninio profesinio mokymo centras
 • Vilkijos žemės ūkio mokykla
 • Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla
 • VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras
 • Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo institucijų asociacija

Projekto tikslas

Pagal parengtą vidurinio ugdymo programos profesinėje mokykloje kokybės užtikrinimo modelį, parengti priemones ir sukurti aplinkas, reikalingas šio modelio diegimui.

Projekto veiklos ir laikotarpiai

Bendrojo lavinimo dalykų, temų santraukų, savikontrolės klausimų ir testų talpinimas Moodle virtualioje aplinkoje:
Mokymai dirbti Moodle sistemoje – 2010 gruodis-2011 kovas
Medžiagos Moodle sistemoje rengimas – 2011 balandis- 2011 birželis
Parengtos medžiagos redagavimas – 2011 birželis-2011 liepa
Praktinių užduočių metodinės medžiagos parengimas ir išleidimas
Medžiagos rengimas – 2011 vasaris- 2011 gegužė
Medžiagos išleidimas – 2011 rugpjūtis
Praktinių ir laboratorinių darbų filmavimas ir CD išleidimas – 2011 sausis- 2011 birželis
Užduočių darbui su interaktyvia lenta kūrimas
Mokymai dirbti su interaktyvia lenta – 2011 vasaris- 2011 balandis
Medžiagos interaktyviai lentai rengimas – 2011 gegužė- 2011 liepa
Mokymai prevencijos, nediskriminavimo, socializacijos ir psichologijos temomis
Mokymai administracijos darbuotojams – 2011 rugsėjis
Mokymai mokytojams – 2011 spalis
Mokymai švietimo pagalbos specialistams – 2011 birželis
Mokymai mokyklos tarybos nariams – 2011 spalis
Mokymai mokinių tarybos nariams – 2011 spalis
Pagalbos mokiniui programos diegimas – 2011 rugsėjis- spalis
Prevencinės veiklos programos diegimas – 2011 rugsėjis-spalis
E- dienyno diegimas – 2011 gegužė
Modelio išbandymas su 11 klasės mokiniais – 2011 rugsėjis- 2012 birželis
Savianalizės klausimyno parengimas, modelio veiksmingumo įvertinimas bei tobulintinų veiklų numatymas – 2012 balandis- 2012 spalis.

Paramos dydis

852 129,00 Lt

Daugiau informacijos

http://www.kmpm.lm.lt/ arba http://www.esparama.lt/

Veiklų vykdymas

2010-2012 m.m. projekto mokymuose dalyvavo mokytojai: Juozas Dalinskis, Renata Margelytė, Sandra Adomaitienė, Birutė Martinavičienė.
socialinė pedagogė Jūratė Perekopskienė, psichologė asistentė Irena Stankūnienė,
11 mokytojų dirbančių vidurinio ugdymo programoje;
administracijos darbuotojai: A. Chamrovski, L. Borovaja; mokyklos tarybos nariai: P. Petrukaitis, B. Kuklerienė,
mokinių tarybos narės: Ugnė Damkutė, Monika Vaitkutė.