Lankomumas

Straipsnių peržiūros
496579

Projektas finansuojamas pagal ES struktūrinių fondų 2007 –2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-04-V priemonę „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“.

Projekto pradžia:2011 m. lapkričio 4 d.
Projekto pabaiga: 2013 m. birželio 4 d.
Projekto suma: 1 055 530,00 Lt

Projekto tikslas įdiegti kokybės užtikrinimo sistemą, kuri padės planingai, kokybiškai ir tikslingai siekti tarpusavyje suderintų užsibrėžtų tikslų, aprašyti kokybės vadybos procesai leis visiems organizacijos darbuotojams vienodai interpretuoti vykdomas veiklas, bus identifikuoti jas vykdantys atsakingi asmenys, nustatyti kokybės vadybos efektyvumą vertinantys kriterijai.

Projekto rezultatas – bus sukurta profesinio mokymo įstaigų vidinė kokybės sistema ir įdiegti kokybės užtikrinimo mechanizmai – sistemingos procedūros, padedančios vertinti ir valdyti institucijos veiklos, mokymo(si) programų ir dokumentų kokybę.

Projekto vykdytojas: Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras.

Projekto partneriai:

Kauno statybininkų rengimo centras
VšĮ Kauno mechanikos mokykla
Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centras
Kauno taikomosios dailės mokykla
Kauno ryšininkų mokykla
Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla
VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras
VšĮ Kauno apskrities darbo rinkos mokymo centras
VšĮ Kauno Dainavos darbo rinkos mokymo centras
Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla
Kėdainių profesinio rengimo centras
Jonavos politechnikos mokykla
VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla
Vilkijos žemės ūkio mokykla

Vilkijos žemės ūkio mokykloje projektą koordinuoja (KVS atstovas) profesinio mokymo skyriaus vedėja Zina Janulaitytė, tel. 8 687 37585 el. paštas  

KVS vidaus auditorius – Elena Marmienė, tel: 8 616 71648 el. paštas  

IT administratorius - kompiuterininkė inžinierė Vilma Jotkienė, el. paštas