Lankomumas

Straipsnių peržiūros
480044

„Verslumas profesiniame mokyme ir Europos darbo rinkoje“ Nr. LLP-LdV-VETPRO-2011-LT-0644

        

PROJEKTO KONFERENCIJA

 2012 m. kovo 9 d. mūsų mokykloje vyko Mokymosi visą gyvenimą programos, Švietimo mainų paramos fondo administruojamo Leonardo da Vinci VETPRO mobilumo projekto „Verslumas profesiniame mokyme ir Europos darbo rinkoje“ Nr. LLP-LdV-VETPRO-2011-LT-0644 rezultatų apibendrinamoji konferencija.

Vilkijos žemės ūkio mokyklos direktorė, Kauno rajono savivaldybės tarybos narė Dalytė Rudzevičienė pasveikino konferencijos dalyvius ir svečius, pasidžiaugė sėkmingai įgyvendintu mūsų mokyklos projektu, kuris buvo finansuotas remiant Europos Komisijai, ir kurio veiklose dalyvavo gausus būrys Kauno miesto, Kauno ir Jurbarko rajonų profesijos mokytojų ir profesinio rengimo specialistų.
16 Vilkijos žemės ūkio mokyklos (toliau VŽŪM), Kauno statybininkų rengimo centro (toliau KSRC), VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro (toliau KAUPA), Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos profesijos mokytojų, dėstančių paslaugų asmenims, inžinerines, verslo ir jo administravimo disciplinas ir profesinio mokymo specialistai iš Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmų, Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacijos (toliau LIPRIA) 2011 m. rugsėjo- gruodžio mėn. vyko į 1 savaitės trukmės vizitus užsienyje. Juos priėmė trys ES profesinio rengimo organizacijos: Ventspils Profesionālā vidusskola (Ventspils, Latvija), Šolski center Postojna (Postojna, Slovėnija) Polarsirkelen videregående skole (Mo I Rana, Norvegija).Vizitų metu projekto dalyviai įgijo inovatyvių verslumo mokymo įgūdžių, perėmė partnerių patirtį ugdant profesinius ir bendruosius mokinio gebėjimus, skatinančius jo kūrybiškumą ir konkurencingumą ES darbo rinkoje, įgijo naujos tarptautinio bendradarbiavimo patirties, pagerino savo profesines kompetencijas, užsienio kalbos žinias, praplėtė savo socio- kultūrinį akiratį. Projekto metu buvo parengta visų vizitų sklaidos metodinė medžiaga, kurią konferencijoje pristatė: Nijolė Deksnienė, LIPRIA prezidentė; Andrius Anužis, KAUPA prof. mokytojas; Stasys Zdanavičius, Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos pavaduotojas ugdymui.

Apibendrinus darbo grupėse vizitų Norvegijoje, Slovėnijoje, Latvijoje rezultatus, projekto darbo grupės narė Vilkijos žemės ūkio mokyklos profesijos mokytojų metodinės grupės pirmininkė Elena Marmienė pristatė projekto dalyvių parengtas verslumo ugdymo profesinio mokymo dalykuose metodines rekomendacijas, kurioms buvo pritarta ir kurių elektronines versijas (CD formatu) konferencijos dalyviai paskleis savo profesinio mokymo institucijose.
Konferenciją vainikavo Europass mobilumo dokumentų projekto dalyviams įteikimas. Juos įteikdama mūsų mokyklos direktorė Dalytė Rudzevičienė padėkojo projekto rengėjai ir vadovei Vilkijos žemės ūkio mokyklos metodininkei Laimai Borovajai, pakvietė renginio dalyvius ir svečius tolimesniam aktyviam bendradarbiavimui, kūrybiškam naujų idėjų įgyvendinimui.


PROEJKETO DALYVIŲ VIZITAS LATVIJOJE

Mūsų mokyklos parengtas Leonardo da Vinci programos mobilumo projektas „Verslumas profesiniame mokyme ir Europos darbo rinkoje“ Nr. LLP-LdV-VETPRO-2011-LT-0644, kurio tikslas – inovatyvių verslumo mokymo formų ir metodų perėmimo, atnaujinat profesinio mokymo dalykų metodinę medžiagą aktualiu Europos šalių darbo rinkai turiniu, aktualus ir itin reikšmingas visoms projekte dalyvaujančioms institucijoms.
Š. m. gruodžio 4 – 10 dienomis Vilkijos žemės ūkio mokyklos, VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro, Kauno statybininkų rengimo centro, Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos prof. mokytojai – anksčiau minėto projekto dalyviai, vyko į vizitą Latvijoje, Ventspilio profesinėje vidurinėje mokykloje (Ventspils Profesionālā vidusskola). Šio vizito metu buvo aptariamos verslumo ugdymo profesiniame mokyme programos, kūrybinių užduočių taikymo naujovės, mokinių įsidarbinimo bei karjeros planavimo galimybės ir kiti klausimai.
Projekto dalyvius priimančios organizacijos sudaryta darbo programa leido ne tik tobulinti žinias metodiniuose užsiėmimuose, diskusijose, darbo grupėse metu, bet ir suteikė progą stebėti Ventspilio Profesinėje vidurinėje mokykloje ruošiamų specialistų praktinius užsiėmimus bei patiems išbandyti tam tikrą amatą. Vyriškąją projekto partnerių pusę patraukė vyriškos specialybės – montuotojo, tekintojo, mechaniko ir kt. Anot mūsų mokyklos prof. mokytojų Alės Mironenkienės ir Arvydo Kelčiaus, buvo įdomu susipažinti su turima mokymo baze, darbo atlikimo eiga ir pačiais mokiniais, kurie nuoširdžiai demonstravo savąjį amatą“. Ventspilio profesinės mokyklos bendruomenė domėjosi svečių patirtimi bei ugdymo sistemomis Alė Mironenkienė ir Arvydas Kelčius pristatė Vilkijos žemės ūkio mokykloje vykdomas mokymo programas, kurios yra labai artimos Ventspils Profesionālā vidusskola programoms. Tai suteikia realių vilčių tolimesniam bendradarbiavimui. Vizito metu apsilankyta ir Ventspilio Profesinės vidurinės mokyklos socialinių partnerių įmonėse, praktikų vietose. Tai paskatino aptarti įsidarbinimo sąlygų, darbdavių reikalavimų, tęstinio mokymo bei karjeros atlikimo galimybių klausimus. Itin vertinga pažintis buvo su Žiemgalos Kompetencijų ugdymo centru (Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs), kuris maloniai pakvietė bendradarbiauti švietimo bei karjeros klausimais. Po intensyvių darbo programos užsiėmimų projekto dalyviai buvo pakviesti susipažinti su Ventspiliu. Puikius įspūdžius paliko apsilankymas Ventspilio aukštojoje mokykloje, Jaunimo užimtumo centre, alaus darykloje bei didžiuliame akvaparke. Igiję naujos tarptautinio bendradarbiavimo patirties, pagerinę profesines kompetencijas, projekto partneriai praplėtė savo sociokultūrinį akiratį. 
Vizito pabaigoje, dalyviams atlikus mokymo turinį atitinkančias užduotis, jų naujai įgytus įgūdžius ir pažangą įvertino Ventspilio Profesinės vidurinės mokyklos ugdymo specialistai ir vadovai. Apibendrinus mokymo rezultatus, buvo įvertinta stažuotojų profesinė, lingvistinė ir asmeninė pažanga bei įteikti „Europass“ mobilumo dokumentai, kurie turės didelę pridedamąją vertę siekiant įgyti aukštesnę profesinę kvalifikaciją. Po vizito į mokyklą grįžę prof. mokytojai Alė Mironenkienė ir Arvydas Kelečius pasidalino įgytomis žiniomis bei patirtimi su Vilkijos žemės ūkio mokyklos  bendruomene. Įdomu ir naudinga buvo susipažinti su Ventspilio Profesinėje vidurinėje mokykloje vykdomomis mokymo programomis bei inovatyviais mokymo metodais ugdant mokinių verslumą.

Leonardo da Vinci VETPRO mobilumo projekto „Verslumas profesiniame mokyme ir Europos darbo rinkoje“ Nr. LLP-LdV-VETPRO-2011-LT-0644 veiklos finansuojamos iš EK remiamos Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.


 Leonardo da Vinci VETPRO mobilumo projektas Verslumas profesiniame mokyme ir Europos darbo rinkoje“ Nr. LLP-LdV-VETPRO-2011-LT-0644 jau įsibėgėjo. Šio projekto veiklos finansuojamos iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Projekto dalyviai š. m. lapkričio 6-12 d. vyko į antrąjį vizitą. Vilkijos žemės ūkio mokyklos, Kauno statybininkų rengimo centro, VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro, Inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacijos, Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos ekonomikos, verslo administravimo, automechanikų inžinerinių dalykų profesijos mokytojai Egidijus Saltonas, Violeta Ašmontienė, Laisvė Paulionienė, Jūratė Laurinavičienė, Stasys Zdanavičius, Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmų profesinio rengimo skyriaus vadovė Danguolė Šidlauskienė, lydimi šio projekto vadovės Laimos Borovajos (Vilkijos žemės ūkio mokykla) viešėjo Slovėnijoje. Jie lankėsi Šolski Center Postojna bendrojo lavinimo ir profesinėje mokykloje, šiam centrui priklausančioje gimnazijoje, kolegijoje, socialinių partnerių imonėse (ASPC Drobnič autoservise Podskrajnike, Liv, Imas metalo apdirbimo ir plastiko gamybos įmonėse Postojnoje ir Sežanoje). Projekto dalyviai susipažino su Slovėnijos profesinio mokymo sistema, verslumo ugdymo programomis, inovatyviais mokymo metodais, profesinės praktikos atlikimo, jų kvalifikacijų vertinimo, profesinės mokyklos absolventų karjeros planavimo ir tęstinio mokymosi galimybėmis.

Šolski Center Postojna parengė ir turtingą kultūrinę programą. Buvo organizuotos ekskursijos į Slovėnijos sostinę Liublianą, Adrijos jūros pakrantės unikalius Koperio ir Pirano miestus, karstinio regiono natūralios gamtos Rakov Škocjan parką. Tačiau labiausiai visus sužavėjo vietinių požeminių urvų Postojinska Jama didybė ir neapsakomas grožis.


Š. m. rugsėjo 25-spalio 1d. Leonardo da Vinci VETPRO mobilumo projekto „Verslumas profesiniame mokyme ir Europos darbo rinkoje“ Nr. LLP-LdV-VETPRO-2011-LT-0644 dalyviai vyko į pirmąjį vizitą. Vilkijos žemės ūkio mokyklos, Kauno statybininkų rengimo centro, VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro, Inovatyvių profesinio rengimo įstaigų  asociacijos, Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos mokytojos Laima Borovaja, Ingrida Domarkaitė, Gentrūda Česnovienė, Genovaitė Kvietkienė, Nijolė Deksnienė, dėstančios ekonomikos ir verslo pagrindų, verslo etikos ir etiketo, smulkaus ir vidutinio verslo organizavimo bei maisto ruošimo dalykus, lankėsi Norvegijoje. Projekto dalyvės Mo i Ranos Polarsirkelen Videregående mokykloje, jos Kongsvegeno ir Moheia skyriuose, susipažino su modernia, lanksčia Norvegijos profesinio mokymo sistema, verslumo ugdymo programomis, inovatyviais mokymo metodais, jaunų žmonių karjeros planavimo ir tęstinio mokymosi galimybėmis. Visus sužavėjo Norvegijos vyriausybės, Mo i Ranos bendruomenės, stambių pramonės įmonių, verslininkų ir mokslo sąveika siekiant vieno iš labiausiai į šiaurę nutolusio Norvegijos regiono vystimosi ir plėtros. Investuojama į mokslą ir žinias, į jaunų žmonių daugiapakopį išsilavinimą, į modernių, gerai apmokamų darbo vietų kūrimą. Projekto dalyves priėmusi Polarsirkelen Videregående mokykla parengė ir turtingą kultūrinę programą. Buvo organizuota  kelionė laivu iš Nesnos iki Sandnessjøeno, ekskursijos po Mo i Raną, jos pramoninį (Mo industrial) ir žinių (Kunnskapsparken) parkus, į seniausią senamiestį turintį Mjølan miestą, nacionalinę Norvegijos biblioteką, kurios archyvai talpinami giliai po žeme nusidriekusiuose kalnų tuneliuose...
Spalio 7 d. projekto dalyvė Laima Borovaja pristatė vizualinę vizito medžiagą Vilkijos žemės ūkio mokyklos bendruomenei.
Kolegoms buvo įdomu išgirsti apie vidurinio ir profesinio išsilavinimo Norvegijoje pasirinkimo alternatyvas, apie stojančiojo savęs pažinimo, jo galimybių įsivertinimo metodikas, paruošiamąsias, pagrindines ir tęstines studijas, jų finansavimą Mo i Ranos Polarsirkelen Videregående mokykloje, Kongsvegeno ir Moheia skyriuose, apie čia taikomus inovatyvius verslumo ugdymo metodus.