Lankomumas

Straipsnių peržiūros
479679

„Pedagoginė verslumo laboratorija“ Nr LLP-LdV-VETPRO-2011-LT-0605

 Vizitas Stucom Centre d‘Estudis

Šiais mokslo metais mūsų mokyklai ypač aktyviai dalyvaujant Europos Komisijos remiamoje Mokymosi visą gyvenimą programoje vos ne kiekvieną mėnesį profesijos mokytojai ir mokiniai vyksta į stažuotes užsienyje. Įgyvendinant Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacijos (LIPRIA) parengto Leonardo da Vinci projekto „Pedagoginė verslumo laboratorija“ Nr. LLP-LdV-VETPRO-2011-LT-0605 veiklas, mūsų mokyklos metodininkė Laima Borovaja š. m. kovo mėn. 18-25 d. vyko į 5 darbo dienų vizitą Ispanijoje. Ji kartu su  kitomis projekto dalyvėmis iš Vilniaus profesinio rengimo centro, VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro, LIPRIA) lankėsi Katalonijos regiono sostinėje Barselonoje esančiame studijų centre - Stucom Centre d‘Estudis.
Š.m. balandžio 6 d. Laima Borovaja pristatė įgytą patirtį ir inovacijas Vilkijos žemės ūkio mokyklos bendruomenei, pasidalino vizito įspūdžiais:Stucom Centre d‘Estudis profesinio mokymo skyriaus vadovas Mr. Xavier Cami projekto dalyves supažindino Ispanijos edukacine sistema.

  


Stucom’o žmoniškųjų išteklių vadovė Mrs. Pilar Pau ir administracijos darbuotoja Mr. Manel Sans organizavo projekto dalyvėms iš Lietuvos darbą grupėse kartu su Stucom Centre d‘Estudis studentais, verslumo dėstytojais ir kitu pedagoginiu personalu, kurių metu buvo pristatyta ilgametė centro patirtis modernizuojant verslumo ugdymą, plėtojant tarptautinius ir nacionalinius darbo rinkos ir profesinio mokymo ryšius. Vadovaujant vizito Ispanijoje koordinatorei Mrs. Charo Cuart projekto dalyvės praktiškai išbandė pažangiausius, IT technologijų pagrindu įdiegtus verslumo ugdymo metodus, susipažino su Ispanijoje jau keletą metų veikiančių verslo angelų tinklų (Ispanijos verslo angelų tinklas; Ispanijos verslo angelų asociacija; Valensijos regiono verslo angelų tinklas) duomenų bazėmis, kurios internete yra prieinamos visiems jomis besidomintiems lankytojams. Vizito į verslo angelų įmonę “Forcadell”, metu buvo įsitikinta, kad Ispanijoje bendradarbiavimas tarp darbdavių ir profesinio mokymo institucijų vyksta ne tik vykdant praktinį mokymą, bet ir organizuojant mokyklų absolventų įdarbinimą ar jų idėjų įgyvendinimą steigiant ir plėtojant jaunų žmonių individualų verslą.
Stucom Centre d‘Estudis pasirūpino, kad svečiai iš Lietuvos laisvu nuo užsiėmimų metu turėtų ir turiningą kultūrinę programą. Buvo sudarytos sąlygos apžiūrėti pačias žymiausias Barselonos miesto vietas, apsilankyti tarptautinėje edukacinėje parodoje, Dž. Pučinio operoje „Bohema“, aukštai kalnuose besirandančiame Monserato vienuolyne.
Grįžę iš vizito Ispanijoje, projekto dalyvės turi parengti rekomendacijas profesinio mokymo specialistams europinių verslumo ugdymo inovacijų taikymui Lietuvoje, išskiriant du prioritetus: socialinio verslumo ugdymą bei profesinio mokymo ir verslo atstovų konstruktyvų bendradarbiavimą, inovatyvius “mentorių tinklo”, “verslo angelų” ir kitus aktyvius verslumo ugdymo metodus. Jos bus patalpintos LIPRIA virtualioje pedagoginėje verslumo laboratorijoje, kurios tikslas - įtraukti profesinio mokymo specialistus ir socialinius partnerius į naujų, netradicinių verslumo ugdymo technologijų paieškos, kūrimo ir sklaidos procesą.


Pedagoginė verslumo laboratorija“ - vizitas Suomijoje

2011 m. lapkričio 13-19 d. Vilkijos  žemės ūkio mokyklos, VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro bei Smulkiųjų ir vidutinių įmonių asociacijos atstovai vyko į Leonardo da Vinci mobilumo projekto „Pedagoginė verslumo laboratorija“ vizitą. Projekto koordinatorius - Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacija. Pagrindinis šio vizito tikslas - susipažinti su inovatyviais Suomijos verslumo ugdymo metodais, išskiriant du prioritetus: socialinio verslumo ugdymą bei profesinio mokymo ir verslo atstovų konstruktyvų bendradarbiavimą.Į vizitą vykusi Vilkijos žemės ūkio mokyklos profesijos mokytoja Elena Marmienė kartu su kolegomis susipažino su priimančios organizacijos „Omnia“, esančios Espoo mieste, veikla. Buvo pristatyta Suomijoje veikianti  švietimo sistema, „Omnia“ profesinio rengimo centro mokymo  programos, jų sudarymo modeliai, kreipiant dėmesį į verslumo ugdymą, bei verslo kūrimo skatinimą. Praktiškam verslumo skatinimo įgyvendinimui įsteigtas mokymo centras „InnoOmnia“, kuriame glaudžiai bendradarbiauja verslininkai, mokytojai ir mokiniai. Vizito metu, diskusijos inovatyviais verslumo ugdymo klausimais vyko su mokiniais, mokytojais, verslininkais. Plačiai buvo pristatyta visa „Omnia“ mokymo bazė, joje vykdomi verslumo skatinimo projektai skirti mokiniams, suaugusiems ir jaunimui, laikinai netekusiam studijų vietos, arba nepritampančiam visuomenėje. Lankytasi „Aalto“ universiteto laboratorijoje, kuri skirta idėjų sklaidai tarp studentų, jų plėtojimui bei naujų projektų realizavimui. Puikūs įspūdžiai liko iš apsilankymo naujai statomame gyvenamajame rajone „Suurpelto“, kur plėtojant naujai apgyvendinamų rajonų paslaugų sektorių, kūrybiškai ir išradingai dalyvauja „Omnia“ mokiniai.

  

Vyko susitikimai su su verslo inkubatoriaus vadovu bei verslo skatinimo agentūrų (Espoo Region`s Enterprise Agency, Enterprice Helsinki) atstovais, kurie, dirbdami mentorystės principu, ne tik padeda kurti naują verslą, bet ir jį plėtoti. Į vizitą Suomijoje vykę atstovai dėkoja Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacijai, VŠĮ  Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centrui bei „Omnia“ profesinei mokyklai už šio vizito organizavimą bei puikų koordinavimą. Šio vizito Suomijoje sklaida numatoma gruodžio 8 d. bendrame Vilkijos žemės ūkio mokyklos mokytojų ir Želkūnų pagrindinės mokyklos mokytojų metodiniame seminare.