Lankomumas

Straipsnių peržiūros
479715

Automobilių mechanikų profesinio mokymo realioje darbo vietoje efektyvinimas Nr. 2014-1-LT01-KA102-000146

Automobilių mechanikų profesinio mokymo realioje darbo vietoje efektyvinimas 

Projekto Nr.

2014-1-LT01-KA102-000146

Projekto pavadinimas

„Automobilių mechanikų profesinio mokymo realioje darbo vietoje efektyvinimas“

Programa

ERASMUS+

Projekto vykdytojas

Vilkijos žemės ūkio mokykla

Sutarties pasirašymo data

2014-08-22

Projekto vykdomas

Nuo 2014-06-01 iki 2016-05-31

Paramos dydis

24 483 EUR

Projekto veiklų vykdymas

2014 m. rugpjūčio 22 d. Vilkijos žemės ūkio mokyklos direktorė Dalytė Rudzevičienė pasirašė dotacijos sutartį projektui su „Nacionaline agentūra“, veikiančia pagal Europos Komisijos įgaliojimą, autovaujama Švietimo mainų paramos fondo direktorės Daivos Šutinytės

 

 

 

 

 

 

 

Įpūdžiai iš stažuotės Vokietijoje

 Spalio 10 d. Vilkijos žemės ūkio mokykloje vykusioje ERASMUS+ Leonardo da Vinci mobilumo projekto ,,Automobilių mechanikų profesinio mokymo realioje darbo vietoje efektyvinimas‘‘ Nr. 2014-1-LT01-KA102-000146 dalyvių atrankoje, išvykti  penkių savaičių (lapkričio 8 d. - gruodžio 12 d.) praktinei stažuotei į Vokietijoje Chemnitz mieste esantį praktinio mokymo centrą  F+U Gemeinnützige Bildungseinrichtung für Fortbildung und Umschulung Sachsen GmbH, atrinkti penki labiausiai savo motyvaciją įrodę automobilių mechaniko profesijos besimokantys mokiniai – Giedrius Marcinkonis, Gytis Volkus, Paulius Barkauskas (A21 gr.), Ričardas Suchodelskis (A24 gr.), Osvaldas Zakarauskas (A22 gr.).

  

Pagrindinis šio projekto tikslas – stažuotės metu automobilių mechanikų mokymo programos mokinių patirties kaupimas profesinio mokymo realioje darbo vietoje (work based learning) plėtra (stiprinimas, gerinimas), pagal inovatyvius mokymo metodus bei patirtį. Šiuolaikinėje ugdymo praktikoje, automobilių mechaniko profesinio mokymo dalyviai, mokydamiesi realioje darbo vietoje, veiksmingiau įsisavina teorines žinias ir greičiau įgyja profesinius praktinius įgūdžius. Taip bus padėta pasirengti konkurencingiems iššūkiams, ieškant savo vietos darbo rinkoje.

Vienai savaitei nuo lapkričio 8 d. mokinius lydėjo ir susikalbėti vokiškai padėjo šio projekto vadovė Renata Margelytė-Rudienė. Pirmieji stažuotės dalyvių įspūdžiai - patys geriausi. Dvidešimtpenkias valandas trukusi kelionė praėjo puikiai - be jokių nesusipratimų ar nuotykių. Tik nuvykus į Chemnitzą, visų jau laukė F+U Sachsen gGmbH autobusiukas, kuris nuvežė į „naujuosius namus“ – Aachen viešbutį, jame dalyviai gyvens visą stažuotės laikotarpį. Popietė viešbutyje neprailgo nei vienam. Įsikūrus skubėta apžiūrėti naująsias apylinkes  ir žinoma reikėjo pailsėti, laukė kitoks nei yprastai dienos rėžimas, kita aplinka, kiti mokytojai. Prieš atvykstant mokiniai gavo detalią mokymų programą, todėl iš anksto žinojo, kas jų laukia.

Po sočių ir gausių pusryčių pasitiko praktikos koordinatorius Heiko, kuris iškart perspėjo apie vokiškas taisykles – nevėluoti, būti punktualiems. Nuvykus traukiniu į mokymo įstaigą, aprodytos patalpos, kalbėtasi ir diskutuota apie Europos Sąjungos svarbą, prisimintos istorinės žinios ir apsilankyta vietos rotušėje, ekskursijos po Chemnitz miestą, neseniai atidarytą modernų, su interaktyviomis priemonėmis  įrengtą Žemės  susidarymo muziejų.

Mokiniai kasdien gilina anglų ir vokiečių kalbų žinias, bando jas pritaikyti praktikoje. Praktiniai mokymai vyksta moderniai įrengtose mokomosiose dirbtuvėse. Mokiniai  šią savaitę jau buvo mokomi išardyti bei surinkti kelių modelių variklius, atlikti  variklio valdymo sistemos diagnostiką, tikrinti automobilius pagal gamintojo instrukcijas.

  

  

Taip pat stebina mokyklos mokymo metodai, čia vienu metu tą pačią pamoką dėsto trys mokytojai, mokytojai klasėse yra ne tam, kad tik pateiktų informaciją ir viskas, o tam kad patartų ir padėtų išmokti (čia mokiniai daugiausiai mokosi savarankiškai, o mokytojai atlieka tik patarėjų/padėjėjų vaidmenį).

Šio projekto veikla finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

 Informaciją parengė mokytoja, metodininkė Renata Margelytė - Rudienė

Projekto Erasmus+: Leonardo da Vinci programos KA1 asmenų mokymosi mobilumo stažuotės Vokietijoje sklaida >>

Publikuotas straipsnis „Ūkininko patarėjas“ Nr. 49, 2016 m. balandžio 28 d. (http://ukininkopatarejas.lt/leidinys/ukininko-patarejas-nr-49-2016-m-balandzio-28-d/) apie Villkijos žemės ūkio mokyklojeį vykdytą  ERASMUS+ Leonardo da Vinci mobilumo projektą ,,Automobilių mechanikų profesinio mokymo realioje darbo vietoje efektyvinimas‘‘ Nr. 2014-1-LT01-KA102-000146 >>