Lankomumas

Straipsnių peržiūros
519196

„Vilkijos žemės ūkio mokyklos, Čekiškės g. 128, Vilkija, Kauno r. 50 kW saulės energijos foto elektrinės įrengimas”

Diegdama technologijas Vilkijos žemės ūkio mokykla taupo lėšas bei prisideda prie aplinkosaugos

VšĮ Vilkijos žemės ūkio mokykla žengia koja kojon su šiuolaikinėmis technologijomis. Naujausia mokyklos idėja - saulės elektrinės įrengimas. Šis projektas - vienas pirmųjų Kauno rajono ugdymo įstaigose. Pradėtas įgyvendinti vos pernai jis jau duoda rezultatus. Apskaičiuota, kad saulės energija mokyklai leis sutaupyti kone pusę lėšų išleidžiamų elektros energijai apmokėti bei prisidės prie klimato kaitos mažinimo, tvarios žalios energijos kūrimo, gamtos saugojimo.

Vilkijos žemės ūkio mokykla ir Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) sudarė Projekto finansavimo Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis teikiant subsidiją sutartį. 2019 m. sausio 17 d. buvo pradėtas įgyvendinti projektas ,,Vilkijos žemės ūkio mokyklos Čekiškės g. 128, Vilkija, Kauno r. 50 kW saulės energijos foto elektrinės įrengimas”.

Projekto darbai prasidėjo stogų ekspertizės gautomis rekomendacijomis, kuriose nurodytos mokyklos pastatų stogų erdvės elektrinės įrengimui ir techninio projekto parengimu.  2019 m. birželio mėnesį buvo pradėtas mažos vertės  viešųjų pirkimų atviro konkurso būdu pirkimas. Konkursą laimėjo UAB “Informacinių technologijų pasaulis” su kuria ir buvo pasirašyta rangos sutartis. Jau 2020 m. kovo mėn. saulės elektrinė buvo pilnai sumontuota ir prijungta prie mokyklos elektros tinklo. Elektrinėje sumontuoti 185 fotomoduliai Solet P60.5-WF-270 Poly, inverteris SolarEdge SE 3ph. Elektrinės galia 49.95 kWp.

Jau nuo pat pirmos pajungimo dienos mokykla galėjome naudotis saulės elektrinės pagaminta elektros energija, o trūkstamą energiją ir toliau perkame iš AB “ESO”. Per šešis elektrinės darbo mėnesius jau pagaminta ir mokyklos reikmėms suvartota 37.51 MWh, o tai prilygsta 4500 Eurų ekonomijai. Skaičiuojama, kad mokykla už suvartotą elektros energiją turėtų taupyti apie 6000-7000 Eurų per metus, o tai sudarytų apie 40-45% viso mokyklos suvartojamo metinio poreikio.

Elektrinės darbą realiuoju laiku, mokyklos atsakingi darbuotojai gali stebėti savo kompiuteriuose arba išmaniuosiuose mobiliuose įrenginiuose. Stebėti elektrinės darbą galima visur ir visada, reikia tik įsidiegti aplikaciją savo įrenginyje, ir interneto ryšio.

 

Aplikacijoje galime stebėti kiek buvo pagaminta elektros energijos per visa veikimo laikotarpį, per mėnesį, per dieną, kiek gaminama realiu laiku. Galima stebėti kiekvieno saulės modulio darbą realiu laiku t. y. kokiu galingumu modulis dirba, kurie moduliai šešėliuoja ir kt.

Atlikus projekto finansinį auditą jokių trūkumų nenustatyta. Projektas pilnai priduotas Aplinkos projektų valdymo agentūrai 2020 m. birželio mėn. Projekto sąmata 47.706,36 Eurai. Projekto finansavimo Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis teikiant subsidiją suma  74% visos projekto sąmatos, tai sudaro 35.261,09 Eur. Iš Vilkijos žemės ūkio mokyklos nuosavų lėšų biudžeto projektui skirta 26% projekto sąmatos ir tai sudaro 12.445.37 Eur. Planuojamas saulės elektrinės atsipirkimo laikotarpis 2-3 metai.

Įgyvendinus šį projektą mes tiesiogiai prisidedame prie išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo. Skaičiavimais nustatyta, kad per 20 metų projekto vertinimo laikotarpį sumažinsime išmetamų CO2e dujų kiekį 636 tonomis. Mes džiaugiamės prisidėdami prie švaresnės aplinkos kūrimo. Taip rodome gražų pavyzdį savo mokiniams ir bendruomenei rūpindamiesi aplinkos apsauga.