Prisijungimas

Lankomumas

Straipsnių peržiūros
577823

Modulinė virėjo mokymo programa M43101302, M44101304, P32101304

Programos paskirtis – parengti kvalifikuotą virėją, išmanantį gastronomijos naujoves, ieškantį idėjų gaminant patiekalus, siekiantį išmokti pajusti skonio vientisumą, gebantį interpretuoti ir derinti maisto produktus. Ši programa skirta pirminiam profesiniam mokymui.

 

Modulinė mokymo programa (P32101304) Mokymosi  trukmė 1  metai, baigus mokyklą suteikiama virėjo kvalifikacija.

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – III

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: – pagrindinis išsilavinimas

Modulio pavadinimas

LTKS lygis

Apimtis mokymosi kreditais

Įvadas į profesiją

III

1

Darbuotojų sauga ir sveikata

III

2

Tvarkos virtuvėje palaikymas

III

5

Pasiruošimas patiekalų gaminimui

III

5

Pusgaminių ir karštųjų patiekalų gaminimas ir jų apipavidalinimas

III

20

Salotų ir garnyrų gaminimas ir jų apipavidalinimas

III

10

Darbas su dokumentais

III

5

Tautinio paveldo patiekalų gaminimas

III

5

Saldžiųjų patiekalų gaminimas

III

5

BBQ ir grilio patiekalų gaminimas

III

5

Įvadas į darbo rinką

III

5

 


 

Modulinė mokymo programa (M43101302) skirta asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą. Mokymosi  trukmė 3 metai, baigus mokyklą suteikiama virėjo kvalifikacija, kartu įgyjamas vidurinis išsilavinimas.

Modulinė mokymo programa (M440101304) skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą. Mokymosi  trukmė 2  metai, baigus mokyklą suteikiama virėjo kvalifikacija.

Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: IV

Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV

Programos apimtis kreditais: 110 kreditų

Būtinas minimalus išsilavinimas: -įgytas pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje arba - baigta vidurinio ugdymo programa

Baigus suteikiamas profesinio mokymo diplomas  4101

Privalomi programos mokymosi rezultatai

Baigę mokymo programą mokiniai gebės:

 • Paruošti maisto produktus gamybai ir gaminti pusgaminius;
 • Gaminti ir patiekti sriubas bei padažus;
 • Gaminti ir patiekti karštuosius patiekalus, garnyrus bei užkandžius iš daržovių, ankštinių kultūrų;
 • Gaminti ir patiekti karštuosius patiekalus, garnyrus bei užkandžius iš kruopų, makaronų, miltų, varškės, kiaušinių;
 • Gaminti ir patiekti karštuosius patiekalus bei užkandžius iš žuvies, jūros gėrybių;
 • Gaminti ir patiekti karštuosius patiekalus bei užkandžius iš mėsos, paukštienos;
 • Gaminti ir patiekti salotas, šaltuosius užkandžius bei patiekalus;
 • Gaminti ir patiekti saldžiuosius patiekalus.

Pasirenkamieji programos mokymosi rezultatai

Papildomai mokiniai galės įgyti keletą iš šių kompetencijų:

 • Gaminti miltinius konditerijos gaminius;
 • Gaminti ir patiekti proginius patiekalus;
 • Gaminti ir patiekti patiekalus sveikai mitybai;
 • Gaminti ir patiekti lietuviškus autentiškus nacionalinius patiekalus.

Programoje ugdomos bendrosios kompetencijos:

 1. Kritinio mąstymo;
 2. Savarankiško sprendimo;
 3. Profesinės etikos ir estetikos suvokimo;
 4. Problemų sprendimo;
 5. Darbo organizavimo;
 6. Bendravimo ir bendradarbiavimo (komunikavimo);
 7. Iniciatyvumo ir kūrybingumo;
 8. Tikslumo bei operatyvumo;
 9. Komandinio darbo;
 10. Sveikatos tausojimo;
 11. Menininio suvokimo ir kūrybiškumo;
 12. Specialybės terminų užsienio kalba supratimo;
 13. Informacinių technologijų panaudojimo.
 14. Pareigingumo
 15. Punktualumo.

PRIVALOMŲJŲ PROFESINIO MOKYMO MODULIŲ SĄRAŠAS

 1. Įvadas į virėjo profesiją
 2. Pirminis maisto produktų paruošimas, pusgaminių gaminimas
 3. Sriubų bei padažų gaminimas ir patiekimas
 4. Karštųjų patiekalų bei garnyrų iš daržovių, ankštinių kultūrų gaminimas ir patiekimas
 5. Karštųjų patiekalų bei garnyrų iš kruopų, makaronų, miltų, varškės, kiaušinių gaminimas ir patiekimas
 6. Karštųjų patiekalų bei užkandžių iš žuvų, jūros gėrybių gaminimas ir patiekimas
 7. Karštųjų patiekalų bei užkandžių iš mėsos, paukštienos gaminimas ir patiekimas
 8. Salotų, šaltųjų užkandžių bei patiekalų gaminimas ir patiekimas
 9. Saldžiųjų patiekalų gaminimas ir patiekimas
 10. Įvadas į darbo rinką

Paaiškinimas:  Moduliuose ,,Įvadas į virėjo profesiją” ir „Įvadas į darbo rinką“ kompetencijos neįgyjamos, tačiau atlikti modulių aprašuose numatytas užduotis būtina asmenims, siekiantiems įgyti virėjo kvalifikaciją.

PASIRENKAMŲJŲ PROFESINIO MOKYMO MODULIŲ SĄRAŠAS (susijusių su kvalifikacija)

 1. Miltinių konditerijos gaminių gaminimas
 2. Proginių patiekalų gamybos technologijos
 3. Sveikos mitybos pagrindai
 4. Lietuviškų autentiškų nacionalinių patiekalų gaminimas

Paaiškinimas: Asmenims, siekiantiems įgyti virėjo kvalifikaciją, būtina įgyti visas privalomųjų modulių ir dviejų pasirenkamųjų modulių kompetencijas, atitinkančias 15 kreditų.

Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo metu bus vertinamos kompetencijos: paruošti gamybai maisto produktus, gaminti pusgaminius, gaminti ir patiekti sriubas, padažus, karštuosius, šaltuosius ir saldžiuosius patiekalus, garnyrus bei užkandžius.

Kitų kompetencijų įgijimas vertinimas žinių ir supratimo pagrindu, baigus modulio programą.

Asmenys, įgiję virėjo kvalifikaciją, galės dirbti įvairių tipų maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse. Baigus šią mokymo programą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo studijų programas.