Prisijungimas

Lankomumas

Straipsnių peržiūros
519992

Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa M43071604, M44071601, T43071605

Programos paskirtis. Modulinė automobilių mechaniko profesinio mokymo programa skirta  parengti kvalifikuotus automobilių mechanikus, gebančius derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti keleivinių automobilių, sunkvežimių, motociklų ir kitų variklinių transporto priemonių variklius ir mechaninę bei kitą panašią įrangą.

Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa M43071604 skirta asmenims turintiems pagrindinį išsilavinimą. Mokymosi trukmė 3 metai, baigus mokyklą suteikiama automobilių mechaniko kvalifikacija ir kartu įgyjamas vidurinis išsilavinimas.

Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa M44071601 skirta asmenims turintiems vidurinį išsilavinimą. Mokymosi trukmė 2 metai, baigus mokyklą suteikiama automobilių mechaniko kvalifikacija.

Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa T43071605 skirta asmenims turintiems pagrindinį išsilavinimą. Mokymosi trukmė 1,5 metų, baigus mokyklą suteikiama automobilių mechaniko kvalifikacija.

   

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

Programos kreditais: 110 kreditų

M43071604, M44071601 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui,

Kvalifikacijos pavadinimas – Automobilių mechanikas

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: M43071604 – pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje, M44071601, T43071605 – vidurinis išsilavinimas

Baigus suteikiamas profesinio mokymo diplomas 4101

  

Būsimo darbo specifika. Automobilių mechanikas turi atlikti: variklių ir dalių tikrinimas ir gedimų nustatymą; variklinių transporto priemonių ir motociklų variklių montavimą, tikrinimą, bandymą ir priežiūrą; variklio mazgų arba visų variklių pakeitimą; sugedusių variklinių transporto priemonių dalių montavimą, tikrinimą, reguliavimą, išrinkimą, restauravimą ir keitimą; variklių ir stabdžių montavimą ar reguliavimą, vairo ar kitų variklinių transporto priemonių mazgų reguliavimą; variklinių transporto priemonių mechatronikos mazgų ir įtaisų montavimą, reguliavimą, priežiūrą ir keitimą; planinių priežiūros paslaugų teikimą, pavyzdžiui, alyvos keitimą, sutepimą ir variklio sureguliavimą, kad transporto priemonės veiktų sklandžiai ir būtų laikomasi taršos reglamentuojamųjų dokumentų; variklių ir jų mazgų surinkimą po taisymo.

   

Programos, skirtos pirminiam profesiniam mokymui, struktūra

Įvadinis modulis (iš viso 2 mokymosi kreditai)

Įvadas į profesiją, 2 mokymosi kreditai.

Bendrieji moduliai (iš viso 8 mokymosi kreditai)

Saugus elgesys ekstremaliose situacijose, 1 mokymosi kreditas.

Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas, 5 mokymosi kreditai.

Darbuotojų sauga ir sveikata, 2 mokymosi kreditai.

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai (iš viso 80 mokymosi kreditų)

Metalo technologiniai darbai, 10 mokymosi kreditų.

Variklių techninė priežiūra ir remontas, 10 mokymosi kreditų.

„Otto“ variklių maitinimo ir uždegimo sistemų techninė priežiūra ir remontas, 10 mokymosi kreditų.

Dyzelinių variklių maitinimo sistemų techninė priežiūra ir remontas, 10 mokymosi kreditų.

Transmisijos techninė priežiūra ir remontas, 10 mokymosi kreditų.

Važiuoklės techninė priežiūra ir remontas, 10 mokymosi kreditų.

Stabdžių techninė priežiūra ir remontas, 10 mokymosi kreditų.

Elektros įrenginių techninė priežiūra ir remontas, 10 mokymosi kreditų.

Pasirenkamieji moduliai (iš viso 10 mokymosi kreditų)

KET, 5 mokymosi kreditai.

Kėbulo techninė priežiūra ir remontas, 5 mokymosi kreditai.

Automobilio elektroninių valdymo sistemų jutiklių ir valdiklių diagnostika, 5 mokymosi kreditai.

Automobilio kompiuterinių tinklų diagnostika, 5 mokymosi kreditai.

Elektroninių valdymo sistemų diagnostika, naudojantis (OBD) jungtimi, 5 mokymosi kreditai.

  

 

Baigiamasis modulis (iš viso 10 mokymosi kreditų)

Įvadas į darbo rinką, 10 mokymosi kreditų.

 

   

Įgiję automobilių mechaniko kvalifikaciją asmenys gali dirbti automobilių mechanikais automobilių remonto dirbtuvėse, kurti privačią verslo įmonę arba tęsti mokymąsi  pagal aukštojo mokslo inžinerijos ir inžinerinių profesijų studijų krypties programas.