Prisijungimas

Lankomumas

Straipsnių peržiūros
747887

Transporto priemonių remontininko modulinė profesinio mokymo programa P42071604, P31071604

Programos paskirtis. Transporto priemonių remontininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam transporto priemonių remontininkui parengti, kuris gebėtų savarankiškai atlikti transporto priemonių vidaus degimo variklių, jų maitinimo ir uždegimo sistemų, transmisijų, važiuoklių, elektros įrenginių techninę priežiūrą ir remontą.

Programos kodas: P42071604

Mokymosi trukmė: 3 metai

Reikalingas išsilavinimas: pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje

 

Programos kodas: P31071604

Mokymosi trukmė: 3 metai

Reikalingas išsilavinimas: pradinis  išsilavinimas ir mokymasis pagrindinio ugdymo programoje

 

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai:

Privalomieji moduliai:

Ø Įvadas į profesiją

Ø Transporto priemonių vidaus degimo variklių techninė priežiūra ir remontas

Ø Transporto priemonių vidaus degimo variklių maitinimo ir uždegimo sistemų techninė priežiūra ir remontas

Ø Transporto priemonių transmisijos techninė priežiūra ir remontas

Ø Transporto priemonių važiuoklės techninė priežiūra ir remontas

Ø Transporto priemonių elektros įrenginių techninė priežiūra ir remontas

Ø Pasirenkamieji moduliai

Ø Įvadas į darbo rinką

Bendrųjų ir specialybės dalykų moduliai (teorija ir praktika):

Ø Saugus elgesys ekstremaliose situacijose

Ø Darbuotojų sauga ir sveikata

Ø Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas