Prisijungimas

Lankomumas

Straipsnių peržiūros
577875

Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa P43041101

Suteikiama kvalifikacija: apskaitininkas
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: IV
Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV
Programos trukmė: 1 metai
Programos apimtis kreditais: 60 kreditų
Būtinas minimalus išsilavinimas: vidurinis

Modulinė apskaitininko profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą apskaitininką ir kasininką, gebantį tvarkyti įmonės turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų apskaitos dokumentus, vykdyti darbo užmokesčio apskaitą, ūkinių faktų apskaitos dokumentuose atvaizdavimą, atlikti kasos operacijas ir teisingai jas įforminti.

Apskaitininko tikslas – tvarkyti įmonės apskaitos dokumentus ir atlikti kasos operacijas.

Apskaitininko kvalifikacija reikalinga, norint dirbti apskaitininku.

Apskaitininkas tvarko finansinių operacijų apskaitą įmonėje ir atlieka kasos darbą. Pagrindinės apskaitininko atliekamos užduotys: turto ir nuosavo kapitalo dokumentų tvarkymas; įsipareigojimų dokumentų tvarkymas; darbo užmokesčio apskaičiavimas; mokesčių apskaičiavimas; pirminių apskaitos dokumentų pildymas; operacijų apskaitos registruose registravimas; finansinių ataskaitų rengimas; apskaitos dokumentų rengimas archyvui; kasos operacijų atlikimas ir įforminimas.


Įvadinis modulis (iš viso 1 mokymosi kreditas)

 • Įvadas į profesiją

Bendrieji moduliai (iš viso 4 mokymosi kreditai)

 • Saugus elgesys ekstremaliose situacijose
 • Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas
 • Darbuotojų sauga ir sveikata

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai (iš viso 45 mokymosi kreditai)

Privalomieji (iš viso 45 mokymosi kreditai)

 • Buhalterinės apskaitos tvarkymas
 • Turto dokumentų tvarkymas ir registravimas apskaitoje
 • Įsipareigojimų dokumentų tvarkymas ir registravimas apskaitoje
 • Pajamų ir sąnaudų duomenų formavimas ir apskaitymas

Pasirenkamieji moduliai (iš viso 5 mokymosi kreditai)

 • Finansinių ataskaitų rengimas
 • Mokesčių apskaičiavimas ir deklaravimas
 • Gamybos išlaidų bei produkcijos savikainos apskaitymas

Baigiamasis modulis (iš viso 5 mokymosi kreditai)

 • Įvadas į darbo rinką

 

 

Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs apskaitininko kvalifikaciją, galės dirbti apskaitininku ūkio subjekto buhalterinės apskaitos padaliniuose, apskaitos paslaugas teikiančiose įmonėse.

Apskaitininko darbo priemonės – kompiuteris, telefonas, faksas ir kita biuro įranga, klientų informacijos duomenų apdorojimo ir apskaitos programos, ir kt. Darbas patalpoje, dirbama individualiai ir (arba) komandoje.