Prisijungimas

Lankomumas

Straipsnių peržiūros
577785

Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa M44091301, T43091301

M44091301- programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 60 mokymosi kreditų

T43091301 - programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 50 mokymosi kreditų

Kvalifikacijos pavadinimas – slaugytojo padėjėjas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: M44091301, T43091301– vidurinis išsilavinimas

Programos tikslas - parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį padėti slaugos specialistui, suteikti kvalifikuotas slaugos paslaugas.

Programos paskirtis – sudaryti galimybes įgyti profesines kompetencijas tenkinti higienines paciento reikmes, rūpintis pacientais ir jų artimaisiais, tvarkyti pacientų išskyras ir sekretus, atlikti techninius darbus.

 

 

Įvadinis modulis (iš viso 1 mokymosi kreditas)

Įvadas į profesiją, 1 mokymosi kreditas.

Bendrieji moduliai (iš viso 4 mokymosi kreditai)

Saugus elgesys ekstremaliose situacijose, 1 mokymosi kreditas.

Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas, 1 mokymosi kreditai.

Darbuotojų sauga ir sveikata, 2 mokymosi kreditai.

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai (iš viso 45 mokymosi kreditai)

 • Higieninių paciento reikmių tenkinimas, 15 mokymosi kreditų.
 • Rūpinimasis pacientais ir jų artimaisiais, 15 mokymosi kreditų.
 • Pacientų išskyrų ir sekretų tvarkymas, 10 mokymosi kreditų.
 • Techninių darbų atlikimas, 5 mokymosi kreditai.

Pasirenkamieji moduliai (iš viso 5 mokymosi kreditai)

 • Pagalba slaugos specialistui stiprinant paciento sveikatą ilgalaikėje slaugoje, 5 mokymosi kreditai.
 • Pagalba rūpinantis moterimi nėštumo, gimdymo bei pogimdyviniu laikotarpiu, 5 mokymosi kreditai.

Baigiamasis modulis (iš viso 5 mokymosi kreditai)

 • Įvadas į darbo rinką, 5 mokymosi kreditai.

Mokantis ugdomi bendrieji gebėjimai:

 • Bendravimas gimtąja kalba
 • Bendravimas užsienio kalbomis
 • Matematiniai gebėjimai ir pagrindiniai gebėjimai mokslo ir technologijų srityse
 • Skaitmeninis raštingumas
 • Mokymasis mokytis
 • Socialiniai ir pilietiniai gebėjimai
 • Iniciatyva ir verslumas
 • Kultūrinis sąmoningumas ir raiška

 

Būsimo darbo specifika: Intensyvus bendravimas su pacientais ir jų artimaisiais slaugytojo padėjėjui kelia specifinius fizinius ir psichinius reikalavimus. Slaugytojo padėjėjas turi būti gailestingas, sąžiningas, doras, mylėti žmogų. Šią profesiją besirenkantis asmuo turi sugebėti įsijausti į paciento būklę ir išgyvenimus. Labai svarbu būti tolerantiškam, kultūringam, ryžtingam, reikliam, iniciatyviam, sugebėti kantriai siekti užsibrėžto tikslo, valdyti savo emocijas, ištverti fizinę ir psichinę įtampą. Reikalingas gebėjimas bendradarbiauti ir dirbti komandoje.

Slaugytojo padėjėjas galės dirbti valstybinėse ir privačiose gydymo įstaigose, greitosios medicinos pagalbos stotyse ir skyriuose, ligoninių ir pacientų priėmimo skyriuose, policijos komisariato areštinėse, laisvės atėmimo vietų sveikatos priežiūros įstaigose, kariuomenėje, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos padaliniuose, laivuose, civilinės aviacijos įstaigose, sporto klubuose, pasienio apsaugos tarnyboje.