Prisijungimas

Lankomumas

Straipsnių peržiūros
747906

Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa M44081102, T43081103

Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas M44081102 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 110 mokymosi kreditų
T43081103 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 90 mokymosi kreditų Kvalifikacijos pavadinimas – žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti:
M44081102, T43081103– vidurinis išsilavinimas

Programos paskirtis. Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam žemės ūkio gamybos verslo darbuotojui parengti, kuris gebėtų dirbti samdomą darbą žemės ūkio bendrovėse (ūkiuose) ir (arba) savarankiškai organizuoti ir vykdyti veiklą ūkininko ūkyje.

Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas gebės:

 • Dirbti žemę,
 • Auginti įvairias žemės ūkio kultūras,
 • Prižiūrėti gyvulius,
 • Ruošti įvairius pašarus,
 • Gaminti gyvulininkystės ir augalininkystės produkciją, ją sandėliuoti, transportuoti bei realizuoti,
 • Dirbti žemės ūkio technika ir įrengimais,
 • Vystyti netradicinius žemės ūkio verslus, pritaikant žemės ūkio ekonomikos, verslo vadybos,  Rinkodaros bei ūkio veiklos apskaitos žinias ir naujausius žemės ūkio mokslo
  pasiekimus.


Programos, skirtos pirminiam profesiniam mokymui, struktūra
Įvadinis modulis (iš viso 2 mokymosi kreditai):
Įvadas į profesiją, 2 mokymosi kreditai.


Bendrieji moduliai (iš viso 8 mokymosi kreditai):

 • Saugus elgesys ekstremaliose situacijose, 1 mokymosi kreditas.
 • Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas, 5 mokymosi kreditai.
 • Darbuotojų sauga ir sveikata, 2 mokymosi kreditai.


Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai (iš viso 80 mokymosi kreditų):

 • Ūkininkavimo pradmenys, 5 mokymosi kreditai.
 • TR1 kategorijos traktorių vairavimas, 5 mokymosi kreditai.
 • Lauko augalų auginimas, 10 mokymosi kreditų
 • Įvairių rūšių gyvulių auginimas, 10 mokymosi kreditų.
 • Žemės ūkio veiklos vykdymas, 10 mokymosi kreditų.
 • Augalininkystės produkcijos gamyba ir realizavimas, 10 mokymosi kreditų.
 • Gyvulininkystės produkcijos gamyba ir realizavimas, 10 mokymosi kreditų.
 • Ūkio veiklos apskaita, 5 mokymosi kreditai.
 • Augalų apsaugos produktų naudojimas, 5 mokymosi kreditai.
 • Veterinarinė slauga, 5 mokymosi kreditai.
 • Ekologinis ūkininkavimas, 5 mokymosi kreditai.


Pasirenkamieji moduliai (iš viso 10 mokymosi kreditų):

 • TR2 kategorijos traktorių vairavimas, 5 mokymosi kreditai.
 • SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairavimas, 5 mokymosi kreditai.
 • Netradicinių augalų auginimas, 5 mokymosi kreditai.
 • Sodininkystės pradmenys, 5 mokymosi kreditai.
 • Daržininkystės pradmenys, 5 mokymosi kreditai.
 • Miškininkystės pradmenys, 5 mokymosi kreditai.
 • Gėlininkystės pradmenys, 5 mokymosi kreditai.
 • SM kategorijos savaeigių žemės kasimo ir transportavimo mašinų vairavimas, 5 mokymosi kreditai.


 Baigiamasis modulis (iš viso 10 mokymosi kreditų):
Įvadas į darbo rinką, 10 mokymosi kreditų