Prisijungimas

Lankomumas

Straipsnių peržiūros
577797

Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa P42092301, P43092301, T43092301

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais:

P42092301, P43092301 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 90 mokymosi kreditų

T43092301 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 70 mokymosi kreditų

Kvalifikacijos pavadinimas – socialinio darbuotojo padėjėjas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti:

P42092301 – pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje

P43092301, T43092301 – vidurinis išsilavinimas

Programos paskirtis. Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotam socialinio darbuotojo padėjėjui, kuris gebėtų savarankiškai laikytis socialinių paslaugų įstaigos socialinių paslaugų teikimo kokybės reikalavimų, identifikuoti pagalbos klientui poreikį, teikti jam socialines paslaugas pagal nustatytą poreikį, sudaryti kliento saugumą užtikrinančias sąlygas.

 

Įvadinis modulis (iš viso 2 mokymosi kreditai)*

  • Įvadas į profesiją

Bendrieji moduliai (iš viso 8 mokymosi kreditai)*

  • Saugus elgesys ekstremaliose situacijose
  • Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas
  • Darbuotojų sauga ir sveikata

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai (iš viso 60 mokymosi kreditų)

Privalomieji (iš viso 60 mokymosi kreditų)

  • Socialinių paslaugų įstaigos socialinių paslaugų teikimo kokybės reikalavimų laikymasis
  • Pagalbos poreikio klientui identifikavimas
  • Socialinių paslaugų teikimas klientui pagal nustatytą poreikį
  • Kliento saugumą užtikrinančių sąlygų sudarymas

Pasirenkamieji moduliai (iš viso 10 mokymosi kreditų)*

  • Žmogaus teisės ir lygios galimybės socialinių paslaugų sektoriuje

Baigiamasis modulis (iš viso 10 mokymosi kreditų)

  • Įvadas į darbo rinką

Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs kvalifikaciją, galės dirbti socialines paslaugas teikiančiose organizacijose.

Socialinio darbuotojo padėjėjo darbo priemonės: kompiuterinė ir programinė įranga, biuro įranga, susisiekimo priemonės dirbantiems bendruomenėse, asmens higienos priemonės, asmeninės apsaugos priemonės, slaugos priemonės ir medžiagos, techninės pagalbos priemonės, skalbinių priežiūros priemonės, maisto ruošimo buitinė technika ir inventorius, švaros priežiūros buitinė technika, buitinės valymo, plovimo ir dezinfekcijos priemonės ir kt.

Socialinio darbuotojo padėjėjas dirba uždaroje patalpoje ir lankydamas klientus jų gyvenamojoje aplinkoje; galimas darbas naktį, pavojingas darbas su šeimomis ar socialinę riziką patiriančiais, psichikos sutrikimų turinčiais asmenimis.

Socialinio darbuotojo padėjėjas turi būti susipažinęs su socialinių paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais.