Prisijungimas

Lankomumas

Straipsnių peržiūros
747885

Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa P43092301, T43092301

Programos paskirtis: Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti sveikatos, globos bei ugdymo įstaigose: senelių namuose, įvairaus tipo ligoninėse, slaugos namuose, vaikų namuose, vaikų, jaunimo senyvo amžiaus žmonių, neįgaliųjų dienos centruose, nevyriausybinėse organizacijose, krizių centruose, nakvynės namuose, socializacijos centruose, teikti socialines paslaugas asmenims klientų namuose.

Programos kodas: P43092301 

Mokymosi trukmė: 2 metai 

Reikalingas išsilavinimasvidurinis išsilavinimas

 

Programos kodas: T43092301

Mokymosi trukmė: 1,5 metų (tęstinis mokymas)

Reikalingas išsilavinimas: vidurinis išsilavinimas

 

 

SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA
Kvalifikacijos pavadinimas – socialinio darbuotojo padėjėjas
Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

Asmuo, įgijęs kvalifikaciją, galės dirbti: socialines paslaugas teikiančiose organizacijose.


Programos skirtos profesiniam mokymuisi struktūra:
Įvadinis modulis (iš viso 2 mokymosi kreditai)
 Įvadas į profesiją 2 mokymosi kreditai


Bendrieji moduliai (iš viso 8 mokymosi kreditai)
 Saugus elgesys ekstremaliose situacijose 1 mokymosi kreditai
 Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas 5 mokymosi kreditai
 Darbuotojų sauga ir sveikata 2 mokymosi kreditai

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skiri moduliai (iš viso 60 mokymosi kreditų)
 Socialinių paslaugų įstaigos socialinių paslaugų teikimo kokybės reikalavimų laikymasis 10 mokymosi kreditų
 Pagalbos poreikio klientui identifikavimas 15 mokymosi kreditų
 Socialinių paslaugų teikimas klientui pagal nustatytą poreikį 20 mokymosi kreditų
 Kliento saugumą užtikrinančių sąlygų sudarymas 15 mokymosi kreditų

Pasirenkamieji moduliai (iš viso 10 mokymosi kreditų)
 Žmogaus teisės ir lygios galimybės socialinių paslaugų sektoriuje 10 mokymosi kreditų
 Pagalbos teikimas socialinių paslaugų gavėjui ir gavėjų grupėms laisvalaikio veikloje 10 mokymosi kreditų
 Socialinių paslaugų teikimas senyvo amžiaus žmonėms 10 mokymosi kreditų


Baigiamasis modulis (iš viso 10 mokymosi kreditų)
 Įvadas į darbo rinką 10 mokymosi kreditai