Prisijungimas

Lankomumas

Straipsnių peržiūros
577830

Darbo užmokestis

 

Mokykloje darbo užmokestis mokamas vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintu švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo aprašu.

 

Etatų skaičius

Koeficiento vidurkis

Direktoriai

1

 

Direktorių pavaduotojai

2

22,05

Vyr. Buhalteris

1

 

Vedėjai, vadovai

4

15,72

Specialistai

8,25

13,70

Tarnautojai

30,75

10,70

Mokytojai/ prof. mokytojai

37

13,15