Darbo užmokestis

 

Mokykloje darbo užmokestis mokamas vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintu švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo aprašu.

 

Etatų skaičius

Koeficiento vidurkis

Direktoriai

1

 

Direktorių pavaduotojai

2

22,05

Vyr. Buhalteris

1

 

Vedėjai, vadovai

4

15,72

Specialistai

8,25

13,70

Tarnautojai

30,75

10,70

Mokytojai/ prof. mokytojai

37

13,15