Lankomumas

Straipsnių peržiūros
397039

Veiklos dokumentai

 

 

 Strateginis planas

Metinė veiklos programa

 Mokyklos vidaus tvarkos taisyklės 

2018-2019 m.m. vykdomų programų įgyvendinimo planas (ugdymo planas)

 Kokybės politika ir tikslai

 LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl vidurinio ugdymo programos akreditacijos

 Ekstremalių situacijų 2017-2019 m. prevencijos priemonių planas

 Darbo tarybos rinkimų tvarka

 Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

  2018 metų veiklos ataskaita