Prisijungimas

Lankomumas

Straipsnių peržiūros
577881

Veiklos dokumentai

 

 

Metinė veiklos programa

 Mokyklos vidaus tvarkos taisyklės 

LR švietimo, mokslo ir sporto ministro  įsakymas  „Dėl vilkijos žemės ūkio mokyklos vidaus kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“

 Vilkijos žemės ūkio mokyklos  vidaus kontrolės tvarkos aprašas

2020-2021 m.m. vykdomų programų įgyvendinimo planas (ugdymo planas)

 Kokybės politika ir tikslai

 LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl vidurinio ugdymo programos akreditacijos

 Ekstremalių situacijų 2020-2022 m. prevencijos priemonių planas

 Darbo tarybos rinkimų tvarka

 Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai