Lankomumas

Straipsnių peržiūros
543044

Bendruomenė

 

Vilkijos žemės ūkio mokykloje šiuo metu dirba 74 darbuotojai

Administracija

8

Profesijos mokytojai

17

Bendrojo ugdymo mokytojai

12

Specialistai

7

Kiti darbuotojai

28

Tarnautojai

2

 

 

Visi mokykloje dirbantys pedagogai turi aukštąjį, aukštesnįjį ar profesinį išsilavinimą.
9 mokytojai turi metodininko kvalifikacinę kategoriją, 7 – vyresniojo mokytojo. 

Mokykloje mokosi 359 mokiniai (2018-10-01)

I kurse

II kurse

III kurse

180 mokiniai

143 mokiniai

36 mokiniai